Till innehåll på sidan
Stefan Nilsson har etablerat en ny arena för sin undervisning. (Foto: Marc Femenia)

Hans kurser går som smör

Publicerad 2018-03-21

Det talas mycket om open science, vetenskap tillgänglig för alla. Men hur är det med utbildningen? Stefan Nilsson, som undervisar i datavetenskap, når tusentals intresserade över hela världen med sina öppna kurser på nätet.

– Vi är flera lärare som tycker det är synd att mycket av KTH:s undervisningsmaterial inte är publikt. Eftersom jag gärna vill nå ut till så många som möjligt, så testade jag att kopiera kursmaterial som jag själv tagit fram om algoritmer och programmeringsspråk och la upp på en egen sajt.

Responsen blev över förväntan. Stefan Nilsson  hade hoppats på ett hundratal intresserade, i dagsläget har sajten tusentals besökare varje dag. På sociala forum som Facebook och Reddit, där han flaggat för sajten, kommenteras och delas materialet av ännu fler världen över, sammanlagt från uppemot 140-tal länder, de flesta från USA, Kina och Sverige.

– Uppenbarligen finns det många som vill ta del av kurserna, även utanför akademin. Jag vänder mig till alla som kan vara intresserade, yrkesverksamma programmerare, lärare, forskare och unga entusiaster.

Undervisningsmaterialet är en blandning av grundläggande programmeringskunskap, datavetenskaplig begreppsförståelse och teoretisk datalogi. Det handlar om både nybörjarkunskaper och mer avancerade nivåer. Materialet kommer från kurser Stefan Nilsson undervisar i på KTH, och som han själv har tagit fram under årens lopp som universitetslärare.

Kompetensutveckling

Syftet är att utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskap. I den svenska Facebook-gruppen deltar många it-utvecklare som fått en ny chans till kompetensutveckling, vilket varit uppskattat, berättar Stefan Nilsson

– Det har blivit en möjlighet för olika grupper inom it-branschen att analysera problem och föreslå lösningar på en nivå som de inte har tid med i yrkesvardagen. Vi har många diskussioner både på detaljnivå och i principfrågor, om matematiska metoder och programkvalitet.

Stefan Nilsson vill inspirera unga dataentusiaster att söka till högskolan.

Förhoppningen är även att inspirera unga entusiaster, de som brinner för programmering, att plugga vid högskolan. Om ungdomar får tillgång till kursmaterial som används vid lärosäten ökar möjligheten att intressera dem för högre studier, anser Stefan Nilsson.

– Många vill veta vad utbildningen går ut på och hur det verkligen går till att läsa datateknik på universitetet.

Själv har han genom feedback på sociala forum kunnat utveckla vårens programmeringskurser som han ska hålla på KTH.

– Med hjälp av fler perspektiv kommer man fram till bättre lösningar. Jag kommer att använda flera nyvunna kunskaper i undervisningen om algoritmer på en kurs för tekniska fysiker.

Använder lärarundantaget

I vanliga fall är KTH:s kurser endast tillgängliga för antagna, registrerade studenter. Stefan Nilsson har publicerat sitt kursmaterial med stöd av lärarundantaget som ger rättighetsskydd till material som tagits fram inom tjänsten.

Ett ovanligt initiativ som man inte ser så ofta, kommenterar Per Berglund , KTH:s prodekanus. Förutsatt att det håller sig inom reglerna för lärarundantag och bissysslor, ser han flera positiva saker:

– Andemeningen är positiv, att göra material tillgängligt som kan uppmuntra till livslångt lärande. Det finns ju ett gigantiskt behov av det livslånga lärandet, men resurser för att bedriva vidareutbildning är begränsat, så i det sammanhanget fyller ett sådant här initiativ en viktig funktion.

Själv är Stefan Nilsson nöjd med att ha etablerat en ny arena för sin undervisning med så enkla medel.

– Från början var det något av ett experiment. Det känns fantastiskt att kunna nå ut till så många intresserade, det hade jag aldrig kunnat räkna med.

Text: Christer Gummeson