Till innehåll på sidan
Tor Ericson, utvecklingschef på ÅF, anser att universitetslärares insatser får för lite uppmärksamhet. (Foto: Marc Femenia)

Han vill höja lärarnas status

Publicerad 2014-12-02

– Kanske ska en duktig lärare på KTH ha samma lön som en framgångsrik professor?
Tor Ericson från ÅF, ett av Europas största teknikkonsultföretag, vill lyfta universitetslärarnas status. Deras insats för samhällsnyttan borde belönas mer, menar han.

– Ur ett företagarperspektiv så är det rätt uppenbart att en bra lärare som får 100 personer att kunna utveckla nya rön är viktigare än en person som lyckas få fram nya rön.

Tor Ericson, själv civilingenjör från KTH, är starkt engagerad i utbildningsfrågor. Bland annat har han, som ordförande för KTH-centrat ICES , varit med och startat ett masterprogram i inbyggda system.  Nu vill han sätta fokus på en fråga som oroar för framtiden: lärarrollens status.

– Vi skulle behöva stärka rollen som lärare på KTH. Universitetslärarna har fortfarande relativt hög status i samhället, men lärarrollens status är inte tillräckligt hög inom själva universiteten, säger han.

ICES arbetar för en starkare samverkan mellan akademi och näringsliv. Den senaste tiden har Tor Ericson och de andra utvecklingscheferna inom centrat diskuterat vad de uppfattar som en snedbalans inom universitetsvärlden.

Tydlig snedbalans

Tor Ericson vill inte ställa utbildning och forskning mot varandra, båda behövs och har ett ömsesidigt beroendeförhållande.

Ändå menar han att lärarnas arbete ofta hamnar i skymundan. Forskningsinsatser ges större uppmärksamhet och personer, avdelningar och lärosäten premieras mer för aktiviteter som är kopplade till forskning.

ÅF anställer många ingenjörer från KTH, säger Tor Ericson.

– Jag ser en tydlig snedbalans. Men framför allt märks det för dem som jobbar på KTH, säger han.

Förändringar behöver göras både från politiskt håll och hos de enskilda lärosätena, enligt Tor Ericsson. Han uppskattar de satsningar som KTH gör för pedagogiskt utvecklingsarbete och stärkt utbildningskvalitet. Men det räcker inte, menar han.

– Man behöver göra mer. Det här är en resa, än är man inte framme utan behöver accelerera.

Samma lön som duktiga forskare

En avgörande del handlar om reda pengar, bland annat hur fördelningen av medel ser ut mellan olika aktiviter inom lärosätena, enligt Tor Ericson.

– Om man som lärare vill utveckla en kurs men inte får resurser till det, till exempel för laborationer, är det lätt hänt att man ger upp. Då tar man den enkla vägen och använder datorsimuleringar eller anordnar stora föreläsningar i stället.

Tor Ericson skulle också gärna se en tydligare premiering av enskilda lärares insatser för undervisningen. Pedagogiska meriter borde väga tyngre i högskolans karriärsystem, menar han.

– En duktig lärare ska enligt mig ha samma lön som en duktig forskare. Lärarna bidrar i alla fall definitivt lika mycket till samhällsbygget.

Text: Christer Gummeson

ÅF, har ett mångårigt samarbete med KTH inom utbildning och forskning. ÅF är verksamt över ett brett teknikfält som täcker in många av KTH:s ämnesområden. För närvarande diskuterar  Tor Ericson i samarbete med Vetenskapens hus  en studiedag där ÅF berättar om aktuella projekt och trender inom olika teknikområden. Eventet riktas till lärare och elever i gymnasieskolan.
ICES   (Innovative Centre for Embedded Systems) som startade år 2008 består av representanter från ett flertal företag, bland andra ÅF, ABB, Atlas Copco, Ericsson och Scania. Från KTH deltar skolorna CSC, ICT, ITM och EES.
Inbyggda system är ett samlingsbegrepp för tekniken där små datorer och programvaror byggs in i alla möjliga ting. Tillämpningarna finns inom allt från äldrevård till miljövänliga fordon.

Hur står det till med universitetslärarnas status?
Hamnar lärarnas insatser i skuggan? Vad tycker du? Välkommen att debattera detta i Campi. Hör av dig till campiredaktionen@kth.se