Till innehåll på sidan
Genom sina djupa kunskaper i teleteknik lyckades Gunnar Karlsson till slut vinna över radiomyndighetens hårdnackade inställning. (Foto: Marc Femenia)

Han befriade alla datorägare från TV-avgift

Publicerad 2014-09-30

Tack vare professor Gunnar Karlssons engagemang slapp närmare en halv miljon datorägare betala TV- och radioavgift. Radiotjänst tvingades backa från sina krav och har återbetalat närmare 150 miljoner.

Hela historien börjar under ett sportlov i fjällen förra året. Under skidresan berättar Gunnar Karlssons tonårsbarn att Radiotjänst beslutat att alla datorägare är tvungna att betala radio- och TV-avgift. Radiotjänst hänvisar till att SVT:s sändningar nu även finns tillgängliga över internet och därför kan ses av alla med en dator eller surfplatta.

Väl tillbaka på KTH skriver han en kort debattartikel under morgonkaffet för att visa det orimliga i tolkningen av lagen.

– Där påpekade jag att en dator inte ”utgör teknisk utrustning avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program” som det står i lagtexten. Internet i sig stöder inte utsändning utan levererar data på begäran, säger Gunnar Karlsson, som är professor i teletrafiksystem.

Debattartikeln väcker ett stort intresse hos allmänheten. Han får ta emot hundratals mejl, texten delas flitigt på sociala medier och debattsidan får flera hundra kommentarer.

”Kanske var det naivt”

Så kommer ett genmäle från Radiotjänst i Kiruna där de rättfärdigar sin lagtolkning genom att hänvisa till förarbeten till lagen.

– Kanske var det naivt att tro att Radiotjänst skulle backa efter min första artikel. Samtidigt blev jag förvånad över att ingen annan aktör engagerade sig i debatten.

Nu läser även Gunnar Karlsson in sig på förarbetena vilket gör honom än mer övertygad om att han har rätt, vilket han också påpekar i ytterligare en debattartikel.

Nicklas Nygren i Lund är en av dem som i februari 2013 blir uppringd av Radiotjänst och ålagd att betala tv- och radio-avgift för sin dator. Radiotjänst beslut hade samtidigt gett svallvågor i media och Nicklas beslutar sig för att överklaga. Många andra följer hans exempel och bland alla överklaganden väljs hans ut för att prövas i förvaltningsrätten.

Dålig kvalitet på domen, konstaterar Gunnar Karlsson.

Nu följer även Gunnar Karlsson utvecklingen via media. Och när förvaltningsrättens domslut går på Radiotjänst linje känner hans sig manad att engagera sig ytterligare.

– Jag blir fortfarande lite besvärad när jag tänker tillbaka på den dåliga kvaliteten på domen i förvaltningsrätten. När en enskild person står i rätten mot hela det offentliga samhället, här representerat av Radiotjänst, så måste det finnas en bättre hänsyn.

Spelar in YouTube-film

Han skriver ytterligare debattinlägg där han så långt som det var möjligt försöker förklara den tekniska skillnaden mellan en dator och en tv- och radio. Samtidigt har han ett nyväckt intresse för onlineutbildningar, och spelar in en YouTube-film där han på ett pedagogiskt sätt förklarar varför Radiotjänst gör en feltolkning av lagen.

Filmen når snabbt spridning och har i dag setts av närmare 7000 personer.

– Det var överraskande hur många som hörde av sig och var upprörda över att de var tvungna att betala för något de själva inte valt, och dessutom retroaktivt. Dessutom var många äldre och studenter med begränsade resurser, säger Gunnar Karlsson.

Nicklas Nygren får ett tips om Gunnars engagemang och hänvisar till Youtube-filmen när målet överklagas till kammarrätten. Men även kammarrätten går Radiotjänst linje. Nicklas överklagar igen, nu till Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Vi hade en viss mejlkontakt med varandra, jag och Gunnar, men inget mer. Det var väldigt många som hörde av sig till mig , men jag drev detta utan ombud och på min egen tid, säger Nicklas Nygren.

Teknisk rapport avgör

Gunnar Karlsson fortsätter debattera och skriver nu även en omfattande teknisk rapport av den tekniska definitionen som anges i lagtexten.

– I en debattartikel har du bara ett visst utrymme och den kräver en viss sorts retorik. Rapporten gjorde det möjligt att skriva på mina egna villkor.

Karlssons sista inlägg blev en teknisk rapport.

Rapporten ”Radio- och tv-avgiften och internet” skickades till bland andra Radiotjänst, medier och nyckelpersoner inom public service. När sedan avgörandet kom i Högsta domstolen syntes det i domslutet att de tagit del av rapporttexten, menar Gunnar Karlsson.

Domen tillbakavisade Radiotjänst krav och gav Nicklas Nygren rätt.

– Det kändes väldigt bra. Jag har lagt mellan en och två månaders heltidsarbete på detta. Hade utfallet varit annat så vore det lätt att tänka att jag hade slösat bort min och KTH:s tid som kunde använts till utbildning och forskning. Det var först efteråt jag insåg hur stor risk som jag faktiskt tagit.

Även Nicklas Nygren kunde nu pusta ut.

– Samtidigt var jag hela tiden övertygad om att jag hade rätt. Annars hade jag heller aldrig dragit det till den sista instansen.

Hade du vunnit målet utan Gunnar Karlssons engagemang?
– Det kan jag faktiskt inte svara på, men personligen har jag haft nytta av det. Hans viktigaste bidrag var den tekniska sakkunnigheten och argumentering kring de termer som finns i lagtexten. Det var ju en rätt petig dom då utfallet berodde på innebörden i enstaka ord och hur de ska härledas tekniskt, säger Nicklas Nygren.

Under resans gång kände både Gunnar Karlsson och Nicklas Nygren ett starkt stöd från allmänheten.

– Vissa har hävdat att avgiften inte drabbar någon fattig, men det gör den. Bland annat har jag hört av barnfamiljer som betonat hur mycket 2000 kronor betyder för deras ekonomi, säger Nicklas Nygren.

Saknade stöd från KTH

Även kollegorna gav ett visst stöd rent privat, säger Gunnar Karlsson. Men samtidigt saknade han ett tydligare stöd från KTH. Även om den första debattartikeln skrevs spontant över en kopp kaffe, utvecklades det till ett stort åtagande, menar han.

– Vi har ju tre uppgifter inom högskolan, men samverkan med samhället förbises ofta då den inte är finansierad. Det är upp till dig själv att fylla den med innehåll. Men det borde formuleras bättre internt och även finnas en finansiering för att fullfölja den, säger Gunnar Karlsson.

Efter att ha fört debatt såväl i morgontidningar som i intervjuer har han idag samlat på sig kunskaper som han gärna delar med kollegorna.

– Att skriva debattinlägg kräver till exempel ett helt annat upplägg än en vetenskaplig artikel.

Till sin hjälp hade han såväl debattredaktörer som vänner och kollegor.

– Den största lärdomen är att den tredje uppgiften gör det möjligt för oss att verkligen påverka samhället, inte bara indirekt genom utbildningen, utan även genom ett eget engagemang. Och att allmänheten uppskattar det, säger Gunnar Karlsson.

Text: Magnus Pahlén Trogen

Från ny tolkning till slutlig dom

  • Radiotjänst beslutar sig från och med den 1 februari 2013 att tolka och tillämpa lagstiftningen som att en dator med internetuppkoppling är en tv-mottagare. Tusentals datorägare upprörs av kraven och Nicklas Nygrens överklagande väljs ut för prövning.
  • 24 juni 2013  Förvaltningsrätten i Luleå meddelar dom  som ger Radiotjänst rätt i sin nya tolkning.
  • 11 juli 2013 publicerar Gunnar Karlsson  en Youtube-film  som sedan hänvisas till efter överklagande till kammarrätten.
  • 29 oktober 2013  Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens dom
  • 3 december 2013 publicerar Gunnar Karlsson  rapporten Radio- och tv-avgiften och internet
  • 13 juni 2014 slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast att en dator med internetuppkoppling inte är en avgiftspliktig tv-mottagare. Samma dag meddelar Radiotjänst att de återgår till tidigare tolkning  och tillämpning och efter några dagars tvekan, även att de kommer att återbetala  de radio- och tv-avgifter som betalats för innehav av dator/surfplatta/mobiltelefon.