Hållfasthetslära till Teknikringen 8

Publicerad 2009-03-03

Institutionen för hållfasthetslära kommer att flytta sin verksamhet till Teknikringen 8. Anledningen är flytten av Arkitekturskolan till KTHs campus vid nuvarande Info-Center på Osquars backe 1.

Frågan om flytten av Hållfasthetslära har utretts under en längre tid. Av de alternativ som undersökts har Teknikringen 8, där Farkostteknik huserar, bedömts vara den bästa placeringen för Hållfasthetsläras verksamhet, skriver rektor i sitt beslut.

En arbetsgrupp med representanter för Skolan för teknikvetenskap kommer att föreslå en mer detaljerad lokallösning för institutionens verksamhet vid Teknikringen 8. Av rektorsbeslutet framgår att det är viktigt att Hållfasthetslära och nuvarande verksamheter vid Teknikringen 8 kan samverka kring laboratorier, verkstäder, forsknings- och utbildningsprojekt.

Arbetsgruppens rapport ska vara klar senast 30 april.


Christer Gummeson