Till innehåll på sidan
Teknikringen 10 blir nya gemensamma adressen för KTH:s miljö- och transportforskare. (Foto: AIX arkitekter)

Hållbart hus fyller gropen

Publicerad 2016-06-15

Sedumtak, solceller och hållbara material. Det nya hus som byggs på Teknikringen har planerats för att uppnå högsta miljöklass. Men de blivande hyresgästerna hade gärna lagt miljöribban ännu högre.

Bygge pågår – nästa sommar ska det vara klart.

På håll syns mest en stor grop. Men nere i gropen är bygget i full gång och sommaren 2017 ska det nya huset mittemot Alfvénlaboratoriet stå klart.

Hyresgäster blir två institutioner som idag har sina medarbetare utspridda i flera olika byggnader, Transportvetenskap respektive Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, SEED.

Den största hyresgästen, SEED, är en ung institution, den bildades 2013 genom sammanslagning av tre separata institutioner. Det gör det extra viktigt att få samla alla medarbetare under samma tak påpekar prefekten Fredrik Gröndahl .

– Det blir väldigt bra för oss att få komma tillsammans. Nu sitter vi ju på fyra olika ställen så vi ser verkligen fram mot det här.

Transportvetenskap, den andra hyresgästen, har för närvarande bland annat lokaler i Teknikringen 10, den byggnad som blir närmaste granne till det nya huset. Den befintliga byggnaden och den nya kommer att ligga i vinkel mot varandra och även förbindas med en glasgång.

Lätt att bygga om

I vinkeln mellan byggnaderna, på den yta som hittills använts som parkeringsplats, anläggs en entrégård. Här finns också planer på att bygga ett växthus.

Lejla Cengic, projektledare

Utvändigt kommer huset, med tegelfasad och grön gård, att harmoniera väl med den befintliga campusmiljön säger arkitekten Lejla Cengic som är KTH:s projektledare.

– Invändigt har målet varit att skapa ett hållbart hus som är flexibelt och lätt att bygga om när behoven ändras, förklarar hon.

Därför har det mesta som är besvärligt att flytta på, sådant som trappor, hissar, toaletter, avlopp och ventilationsschakt, samlats i mitten av byggnaden.

Flexibla kontorsplatser

Husets entréplan med bland annat plats för utställningar och seminarier blir gemensamt för de bägge institutionerna. På de fyra kontorsplanen placeras ett varierande antal mindre kontorsrum längs husets långsidor.  Rumsindelningen och rummens storlek ska relativt enkelt kunna förändras genom att flytta eller ta bort mellanväggar.

– Det kommer till exempel inte att ligga några el-installationer i kontorsmellanväggarna, berättar Lejla Cengic.

Fredrik Gröndahl, prefekt. (Foto: Annika Söderpalm)

Vid huset gavlar kommer kontorsplanen att få lite större öppna utrymmen. På ett plan kommer det i de öppna rummen att finnas flexibla kontorsplatser, platser som inte är reserverade för någon viss person. De är tänkta för medarbetare som ofta arbetar någon annanstans.

– Det är lite nya tankar. Om man bara är på institutionen då och då får man, istället för att ha ett eget skrivbord, slå sig ner på någon ledig sådan här touch-downplats. Kontorsplatser är ju ofta underutnyttjade, påpekar Fredrik Gröndahl.

Underlätta för cyklister

Fördelningen mellan fasta och flexibla platser har stötts och blötts en hel del men är nu klar och väl förankrad säger Fredrik Gröndahl.

– Alla som är på institutionen varje dag kommer att få fasta platser i något kontorsrum. För vår del blir det ett 20-tal enkelrum, några dubbelrum och även ett fåtal rum med plats för fyra.

Byggnaden har projekterats för att uppnå Miljöbyggnad Guld, certifieringssystemets högsta miljöklass, med sedumtak, solceller, låg energiförbrukning och omsorgsfulla materialval. Källaren inreds med extra stora omklädningsrum för att underlätta för personalen att cykla till jobbet. Ambitionen är också att återanvända en del kontorsmöbler istället för att köpa allt nytt.

Fredrik Gröndahl är glad åt den miljöprägel som huset får men hade gärna höjt ribban ytterligare. Bäst hade det varit om institutionerna fått vara med redan från början när huset projekterades tycker han.

– Om man börjat från noll hade KTH kunnat utmärka sig med ett helt experimenthus, fyllt med allt det senaste inom miljöteknik. Det hade varit väldigt roligt.

Text: Ursula Stigzelius