Hållbar utveckling i gymnasiesamarbete

Publicerad 2009-02-05

Unga människor behöver en länk mellan den allmänna debatten om framtidens utmaningar, sitt yrkesval och sin livsinriktning, menar Björn Frostell, docent på Industriell ekologi. Sedan flera år driver hans avdelning ett samarbete om hållbar utveckling med fyra gymnasieskolor i Stockholm med ambitionen att vara den länken.

Björn Frostell
Björn Frostell

- Vi vill utbyta erfarenheter med gymnasieskolan om hur man väcker unga människors intresse för att inrikta sig mot bredare frågor som hållbar utveckling. Vi tittar också på vilket sätt KTH och gymnasieskolan kan mötas i undervisningen om hållbar utveckling, säger Björn Frostell.

För KTHs del är det viktigt att kunna ge ungdomarna en trovärdig bild både av hur framtidsutmaningarna ser ut och med vilka tekniker och metoder som samhället kan möta dem, menar han.

Gymnasiesamarbetet startade läsåret 2006/2007 med Danderyds gymnasium och har sedan utökats med Tensta och Nacka gymnasium förra året och med Rönninge gymnasium nuvarande läsår.

- Vi har valt att skapa ett samarbete där det finns betydande sociala skillnader i till exempel inkomst, föräldrautbildning och etnisk bakgrund. Det har skapat en mycket dynamisk situation där elever och lärare får möta helt nya miljöer och förhållningssätt i projektet, säger Björn Frostell.

Han pekar på flera positiva effekter av samarbetet så här långt: eleverna får komma till KTH och med egna ögon se en universitetsmiljö, och de får träffa KTH-studenter som kan bli deras konkreta förebilder. Dessutom medför det förstås goda rekryteringsmöjligheter för KTH.

Just nu pågår 27 grupparbeten vid de fyra gymnasieskolorna som handleds av sistaårsstudenter från KTH. Projektet avslutas med en utställning och prisutdelning 19 februari i Dieselverkstaden i Nacka i en tävling om bästa grupparbete.


Christer Gummeson