Till innehåll på sidan

Hållbar ingenjör med bredd

Publicerad 2015-04-24

Utmaningarna är många för en nybliven miljöingenjör. Malin Lindstaf, först ut att examineras från KTH:s energi- och miljöprogram, hoppas framför allt att fler människor väljer att konsumera miljövänligt.

Malin Lindstaf, första miljöingenjören från KTH.

– Kul, jag har längtat efter det länge, säger Malin Lindstaf som nyligen fick sitt examensbevis.

Varför valde du Energi och miljö?
– Jag läste naturvetenskaplig linje och det blev ett naturligt steg att söka sig till KTH eftersom jag ville stanna kvar i Stockholm. Energi- och miljöprogrammet var då egentligen det enda programmet som jag spontant kände att jag ville läsa – jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor och velat jobba med att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vad är det mest intressanta du lärt dig?
– Utbildningen har framförallt gett mig ett brett hållbarhetstänk vad gäller alla samhällets sektorer. Jag märker ibland att vissa saker i vardagslivet som jag tycker är självklara – som att källsortera, granska innehållsförteckningar efter miljöfarliga ämnen, köpa ekologiskt och släcka lampor – inte alls är saker som gemene man är lika mån om eller förstår konsekvenserna av att inte göra.

– Så framförallt bredden i det vi läst, att vi lärt oss både hur man bygger energieffektiva byggnader, hur miljögifter påverkar vår omgivning och hur utsläpp av växthusgaser drabbar matproduktionen på andra sidan jorden.

Om du tänker stort – hur hoppas du som miljöingenjör kunna bidra till en hållbar utveckling i samhället?
– Oj! Det vet jag inte riktigt ännu, men jag tror att jag vill jobba med samhällsplanering och då på ett övergripande plan se till att miljöfrågor prioriteras i större utsträckning.

Vad är, enligt dig, viktigaste miljöproblemet att lösa?
– Det finns alldeles för många utmaningar för att kunna säga vilken som är viktigast, det beror ju på vilket perspektiv man ser det från. Men många problem grundar sig ju i vad vi människor väljer att konsumera, så en av de största utmaningarna som jag ser det är att sprida kunskap och skapa förutsättningar och incitament för att få människor att välja miljövänliga alternativ.

Skulle du rekommendera andra miljö- och teknikintresserade att läsa Energi- och miljöprogrammet?
– Absolut! Är du intresserad av att vara med och skapa ett hållbart samhälle är det en bra utgångspunkt med många möjliga karriärvägar.

Du har redan börjat arbeta som energikonsult på WSP Sverige – vad gör du där?
– Jag jobbar just nu med lite allt möjligt inom energi-området, men med fokus på energieffektivisering och energioptimering.

Berättat för: Christer Gummeson

Civilingenjörsprogrammet Energi och miljö  har fokus på ett hållbart samhälle och hållbar teknik. Studenterna lär sig hitta innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet och kan efter utbildningen jobba med exempelvis riskmanagement, miljöledning och miljösystemanalys, förnybar energi, smarta elnät eller utveckling av miljövänliga fordonsbränslen.