Till innehåll på sidan

Gymnasister läser KTH-matematik

Publicerad 2009-01-23

Till hösten kommer gymnasieelever från Europaskolan i Strängnäs att läsa ordinarie matematikkurser vid KTH. Europaskolan är en av tio skolor i landet som godkänts för att starta spetsutbildning på gymnasienivå.

De nyligen inrättade spetsutbildningarna ska ge gymnasieelever extra stimulans i sin kunskapsutveckling inom ämnena matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora. Vid sidan av gymnasiestudierna ska eleverna kunna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

– Det är spännande att regeringen satsar på spetsutbildningar och att Europaskolan ges möjlighet att starta sin verksamhet. På Matematik har vi haft gymnasiala samarbeten under många år, bland annat med Europaskolan. Nu kan vi utöka det samarbetet, säger Roy Skelnes, ansvarig för gymnasiala spetsutbildningar vid KTHs institution för matematik.

Europaskolan startar till hösten en spetsutbildning med fördjupning inom matematik och naturvetenskap. Programmet ska inspirera eleverna till fortsatt avancerade högskolestudier med forskningsanknytning.

Samarbetet med KTH sker genom Skolan för kemivetenskap och institutionen för Matematik. Från matematikinstitutionen kommer två gymnasieriktade program vara en del av utbudet i spetsutbildningen. Dessutom kommer gymnasisterna att kunna läsa några utvalda ordinarie matematikkurser från KTHs fysikprogram.

- Syftet ar uppenbart: att utveckla och stimulera duktiga och matematikintresserade pojkar och tjejer. Förhoppningen är också att flera av eleverna vill göra sina projektarbeten i matematik, säger Roy Skelnes.

Regeringen beslutade i höstas att en försöksverksamhet med spetsutbildningar ska starta till höstterminen 2009. Totalt kommer 20 spetsutbildningar att dras igång under försöksperioden. Nästa omgång gymnasieskolor tas ut inför höstterminen år 2010.


Christer Gummeson

Läs mer om spetsutbildningarna på Skolverkets webbplats