Till innehåll på sidan

Grundforskning avgörande för samhällsnytta

NOTIS

Publicerad 2013-04-16

Svensk grundforskning inom teknisk mekanik är avgörande för att möta samhällets behov av framtida forskning. Det menar en internationell panel som granskat forskningen vid åtta svenska lärosäten, bland andra KTH.

Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark inom en rad områden visar en nyligen genomförd utvärdering, som gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet. Särskilt områdena hållfasthetslära, strömningsmekanik och förbränningsteknik lyfts fram.

 – Jag tror att utvärderingen kommer att utgöra ett mycket värdefullt underlag för Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer, bland annat i hur man bäst upprätthåller en bra balans mellan grundforskning och tillämpad forskning, säger Vetenskapsrådets Sven Stafström, i ett pressmeddelande.

Från KTH ingår ett flertal forskningsavdelningar inom områdena akustik, strömningsmekanik, biomekanik och hållfasthetslära i utvärderingen.

Läs rapporten här

Christer Gummeson