Till innehåll på sidan
Varje skola fick ett miljöcertifikat, här miljöombudet Leif Svanblom från universitetsförvaltningen. (Foto: Håkan Lindgren)

Grönt ljus för KTH:s miljöarbete

Publicerad 2015-09-16

Miljöledningssystemet är på plats och har godkänts. På tisdagen överlämnades certifikatet officiellt till KTH:s rektor.

Glädjen var förstås stor hos de miljöansvariga över att KTH efter tre års arbete lyckats nå upp till kraven som ställs för en miljöcertifiering.

Det är många detaljer som ska finnas med och en mängd rutiner som ska läggas om för att komma i mål, vilket inte alltid är så lätt på en stor arbetsplats som KTH, konstaterade förvaltningschef Anders Lundgren.

Rektor Peter Gudmundson påpekade att certifieringen är en viktig del i KTH:s ambitioner att utvecklas i en hållbar riktning i flera sammanhang. Det är ett tecken på många medarbetares engagemang i frågan, sade han.

Rektor Peter Gudmundson, Birgitta Westin, miljöchef, Anders Lundgren, förvaltningschef, Göran Finnveden, vicerektor.

Miljöcertifikat överlämnandes under högtidliga former, till både rektor och representanter för KTH:s tio skolor och förvaltningen, av Peter Landin från certifieringsföretaget Qvalify.

Diplomet är det officiella beviset för att KTH driver ett systematiskt arbete inom områden som avfalls- och kemikaliehantering, energiförbrukning, inköp, upphandling och tjänsteresor.

– Systemet är i gång, nu börjar det verkliga arbetet. Vi behöver jobba vidare med ständiga förbättringar inom många områden, sade Birgitta Westin, KTH:s miljöchef.

Miljöcertifikatet är giltigt tre år varefter en ny certifieringsrevision kommer att göras. Under treårsperioden genomförs även uppföljande revisioner varje år.

Text: Christer Gummeson

Miljöcertifiering innebär att en verksamhet prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001, som är fastställda av standardiseringsorganet ISO. Grunden för att kunna nå dit är att man har förverkligat ett miljöledningssystem, det vill säga ett system för att organisera och leda ett systematiskt miljöarbete.