Till innehåll på sidan
Tessie Borg
– Vi vill stimulera entreprenörer och forskare inom kemi att våga satsa på att starta egna företag, säger Tessie Borg. (Foto: Christer Gummeson)

Grönt labb lyfter kemiföretagen

Publicerad 2012-09-18

På torsdag 20 september invigs Greenhouse Labs, ett nytt modernt kemilaboratorium och en mötesplats för innovativa kemiföretag på KTH.
– Det här ska bli en samlingsplats för framtidens kemiföretag och ger oss en unik möjlighet att marknadsföra kemiämnet hos landets skolungdomar, säger föreståndaren Tessie Borg.

Labbverksamheten har varit igång sedan i maj. I dagsläget finns tre mindre kemiföretag på plats i Greenhouse Labs lokaler. Två av dem är avknoppningar från forskning vid KTH.

– Det handlar om att hjälpa småföretag, ge förutsättningar för dem att etablera sig. Vi vill stimulera entreprenörer och forskare inom kemi att våga satsa på att starta egna företag. Hos oss kan de träffa etablerade forskare inom alla kemiområden och även hyra utrustning från KTH, förutom att ta del faciliteter som finns i Greenhouse Labs lokaler, säger Tessie Borg.

Totalt 17 labb och lika många kontor ryms på tre plan i KTH:s nya Greenhouse Labs. Laboratorierna är 20–40 kvadratmeter stora, utrustade med moderna dragskåp, gnistsäkra kylskåp, frysar och vågfundament. Här finns ventilerade skåp och förråd för kemikalier, gaser och lösningsmedel.

Unga kemiföretag som vill hyra in sig får även tillgång till konferensrum, kontor, gemensamma fikautrymmen och en representativ lounge i entrén.

KTH:s studenter är en viktig målgrupp. Ett av labben är helt riktad mot studenterna. Senare i höst kommer masterkursen Processdesign för industri och samhälle att hålla till i Greenhouse Labs lokaler.

– Här finns möjlighet för studenterna att hålla igång projektarbeten under längre tid och att göra detta i samarbete med de företag som finns på plats.

Tanken är att företagen i Greenhouse Labs ska ge studenterna en bild av vilka möjligheter de har i arbetslivet som kemister i framtiden. Hittills har kemistudenternas kontakt med företagsvärlden ofta begränsats till de stora industrierna. På Greenhouse Labs kan de få inspiration från de mindre företagen och även se möjligheter att starta eget som kemist.

De företag som söker plats på Greenhouse Lab får presentera sitt företag för ett Advisory Board. Utsållningsprocessen är noggrann. Företagens verksamhet ska gynnas av att vara på plats, samtidigt som Greenhouse Labs ska kunna dra nytta av att ha just det företaget inhyrt. Ett av kraven är att företagen verkar inom hållbar utveckling.

I framtidsplanerna finns även aktiviteter som att hålla föreläsningar och workshops för studenter och anställda på Skolan för kemivetenskap, producera nyhetsblad och arrangera besök på högstadie- och gymnasieskolor.

Verksamheten har fått draghjälp av en donation på 10 miljoner kronor från två entreprenörer till inrättandet av ett pris vid Greenhouse Labs: Ingemar Croons pris. Den årliga vinnaren av priset kommer att få 2 miljoner kronor för att vidareutveckla sin affärsidé.

På invigningen på torsdag deltar, förutom de tre kemiföretagen, Håkan Ekengren, statssekreterare vid Näringsdepartementet, rektor Peter Gudmundson och Mikael Lindström, dekan för Skolan för kemivetenskap.

Text: Christer Gummeson