Grön teknik kan skapa bättre tillväxt

– förnybar energi på konferensen Teknik och Tillväxt

Teknik och tillväxt
Malin Nordin, eventkoordinator, Fredrik Lagergren, prodekan och Emma Berglund, informationsansvarig, hoppas att konferensen Teknik och Tillväxt kan skapa bra kontaktytor mellan KTH och näringslivet.
Publicerad 2009-03-19

Den 1 april är det dags för KTHs konferensdag Teknik och Tillväxt – i år med det högaktuella temat grön teknik inom förnybar energi och transporter. KTH Företagssamverkan hoppas att forskare, lärare och studenter tar chansen att delta i dialogen om teknikutveckling och strategiska vägval.

”Ett efterlängtat och mycket uppskattat initiativ” tyckte deltagarna på konferensdagen Teknik och Tillväxt när den arrangerades första gången hösten 2007. Då lockade den omkring 600 deltagare, de flesta från näringslivet men även cirka 80 deltagare från olika håll på KTH.

KTH Företagssamverkan hoppas förstås på samma positiva respons i år. Syftet med konferensdagen är att diskutera näringslivets strategiska vägval i spåren av teknikskiften, strukturförändringar och globalisering. Årets tema är grön teknik inom förnybar energi och transporter – två i högsta grad dagsaktuella ämnen, där KTH enligt fjolårets RAE-utvärdering dessutom har forskning i världsklass.

– Kunskapsbehovet är stort inom båda dessa teknikområden. På Teknik och Tillväxt kommer vi att diskutera vad Sverige kan göra för att påskynda omställningen till grön teknik och samtidigt skapa tillväxt- och exportmöjligheter för svenska företag, säger Fredrik Lagergren, prodekan på KTH Företagssamverkan.

Åres Teknik och Tillväxt är ett sätt för KTH att stärka relationen till företagen i energibranschen och transportmedelsindustrin. Förra gången hade konferensdagen fokus på tre andra sektorer mitt uppe i stora strukturförändringar; den teknikintensiva tillverkningsindustrin, läkemedelssektorn och konsultsektorn.

Fordonsindustrins framtid

Sedan dess har man bland annat haft en uppföljande dialog med företagsledare i konsultföretagen. Man har bland annat diskuterat hur utbildningen på KTH kan förändras för att klara kompetensbehovet.

I år arrangeras två parallella förmiddagskonferenser: "Förnybar energi – en bransch i tillväxt!" och "Fordonsindustrin – en framtidsbransch!". De vänder sig i första hand till strategiska beslutsfattare i berörda företag och till forskare. Slutsatserna från förmiddagen fångas upp under eftermiddagen i en tredje konferens om samhällspolitiska konsekvenser av teknikskiften och strukturförändringar i de berörda sektorerna.

Målgruppen för den nationella debatten är ledande befattningshavare i departement, myndigheter och företag samt forskare och lärare, berättar Emma Berglund, informationsansvarig på KTH Företagssamverkan.

– Vår uppgift är att skapa kontaktytor för samverkan mellan KTH och näringslivet. Målgruppen för de event som vi arrangerar, Teknik och Tillväxt men även Innovation&Technology 6 maj, skiljer sig på så sätt från många andra konferenser som anordnas på KTH, säger hon.

Knyta kontakter

Det är gratis inträde till konferensdagen Teknik och Tillväxt och förhoppningen är att den trots, eller kanske på grund av, lågkonjunkturen ska intressera många att komma till KTH. Malin Nordin är eventkoordinator på KTH Företagssamverkan.

– Årets ämnen förnybar energi och transporter ligger klockrent i tiden. Det märks tydligt, inte minst på det stora intresset från media för konferensdagen, säger hon.

Talare under eftermiddagens konferens är bland andra Energimyndighetens och Vinnovas generaldirektörer Tomas Kåberger respektive Lena Gustafsson samt Jöran Hägglund, statssekreterare på näringsdepartementet. Näringslivet representeras av bland andra Leif Östling, vd på Scania, och Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Fredrik Lagergren hoppas att många från KTH tar chansen att mingla och knyta kontakter med företagsledare, politiker och forskningsfinansiärer.

– Det kan ge en djupare förståelse för företagens möjligheter till följd av omställningen till grön teknik. Vilket på sikt kan ge idéer till hur våra utbildningar och forskning kan utvecklas och leda till nya samarbeten, säger han.


Text: Susanne Rosén