Till innehåll på sidan

Gräddfil till bättre tvärvetenskap

KTH skriver forskningsavtal med största teknikinstitutet

Hans Ingvarsson, rektors rådgivare.
Samarbetsavtalet öppnar för helt nya möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten mellan KTH och SP, säger Hans Ingvarsson. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2010-12-06

Ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största tekniska forskningsinstitut, SP, gör det möjligt för KTH att öka den internationella slagkraften. Avtalet ger forskarna på KTH och SP tydliga ingångar till varandras forskningsmiljöer, både för personliga kontakter och provningsutrustning.

Maria Khorsand och Peter Gudmundson
Maria Khorsand och Peter Gudmundson

– Vi har skapat en kontaktarena som ger stora möjligheter till samarbete. Nu är det upp till forskarna på KTH och SP att använda denna arena för att se om de fattar tycke för varandra och vill börja jobba ihop, säger Hans Ingvarsson, som arbetar som rådgivare till KTH:s rektor.

Avtalet skrevs på i slutet av förra veckan av rektor Peter Gudmundson och Maria Khorsand, VD på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

– Det här kommer ge nya möjlighter för KTH öka framgångsfaktorn när det gäller att söka pengar i de stora internationella utlysningarna. I samarbete med SP kan vi få fram mer kraftfulla ansökningar inom våra styrkeområden. Tillsammans kan vi bli starkare, och jag tror att ett plus ett blir mer än två i det här samarbetet, säger Hans Ingvarsson, som tagit fram avtalet tillsammans med Per-Erik Petersson, vice VD på SP.

Avtalet är en avsiktsförklaring om att öka samarbetet på bred front mellan KTH och SP. KTH får tillgång till SP:s nyckelkompetens inom samtliga profilområden och, inte minst, utökade labbmöjligheter konstaterar Hans Ingvarssons.

SP kan erbjuda flera intressanta labbmiljöer, bland annat inom brandteknik, poängterar Hans Ingvarsson. Det finns exempelvis även ett mycket avancerat laboratorium för att testa robustheten i inbyggd elektronik i olika produkter, små som stora.

Det nya avtalet förbättrar kontaktytorna och att gör det enklare för KTH:s forskare att inleda samarbeten. Redan i dag pågår en mängd forskningsutbyten mellan de båda parterna. Två av SP:s dotterbolag finns på KTH Campus: Ytkemiska institutet och CBI Betonginstitutet. På campus finns även Trätek som är en avdelning inom institutet.

– Både KTH och SP arbetar intensivt med att utveckla sina tvärvetenskapliga angreppssätt. Nu kan vi stötta varandra i det arbetet på ett helt annat sätt och sporra till ”best practice” inom tvärvetenskapliga projekt, säger Hans Ingvarsson.

SP:s profilområden inom forskning matchar väl med forskningen som ingår i KTH:s tvärvetenskapliga plattformar. Plattformarna kommer att fungera som dörren in till KTH för institutets forskare. Det praktiska samarbetet utförs sedan inom skolor och institutioner på KTH, vilka SP kan hitta till genom plattformarnas vägledning.

I samverkansavtalet ingår också juridiskt och annat administrativt stöd för de forskare som drar igång ett samarbete inom ramverket.


Text: Christer Gummeson