Till innehåll på sidan
Deans Forum
KTH deltog tillsammans med några av världens mest ansedda tekniska lärosäten på Deans Forum, anordnat av University of Tokyo.

Globalt nätverk stärker KTH:s inflytande

Publicerad 2011-12-20

KTH har börjat samarbeta med några av världens mest ansedda universitet i ett nytt globalt nätverk. Nätverket, Deans Forum, stärker KTH:s möjligheter att påverka den politiska agendan, exempelvis inom EU.

Mer prestigefullt än så här blir det sällan i den akademiska världen. När Deans Forum of Engineering samlades för första gången i november i Tokyo hade värduniversitetet bjudit in några av världens högst rankade universitet.

USA representerades av MIT och University of California, Berkeley. Från Europa kom ETH Zürich, Imperial College och KTH, som representerar norra Europa i nätverket. Dessutom fanns flera franska tekniska lärosäten med på plats som observatörer.

Nätverket har startats av University of Tokyo för att få i gång ett samarbete på global nivå om de tekniska lärösätenas gemensamma framtidsfrågor. Högt upp på agendan står frågan om att bredda ingenjörens yrkeskompetens.

Prodekanus Per Berglund konstaterar att KTH inte deltagit i något samarbete med så många högt rankade universitet som i Deans Forum. Att synas i samma grupp som dessa partners ger KTH stora mervärden, menar han.

– Vi kan lyfta upp ingenjörsutbildningen på den politiska agendan på ett sätt som inget av våra andra samarbeten kan göra. Om vi kan visa upp en enad front i olika frågor kan det få stort genomslag globalt och inom EU.

Forumet tog ett första steg i frågan om ingenjörens kompetens. Universiteten enades om att man ska arbeta för att bredda ingenjörens kompetens utan att förlora djupet i grundkunskaperna.

– Sverige och KTH ligger redan ganska långt framme i den här frågan. Vi har ju till exempel sjösatt CDIO och andra utvecklingsprojekt som arbetar för en breddad ingenjörskompetens. Internationellt är detta inte lika vanligt och därför är det värdefullt att kunna slå fast den här samsynen i nätverket, säger Per Berglund.

Härnäst gäller det att fylla samarbetet med innehåll som exempelvis entreprenörskap, innovationsfrågor och andra gemensamma intressen, understryker han. Per Berglund hoppas att nätverket kan leda till starten av gemensamma kurser. Det skulle ge KTH möjlighet att erbjuda utbildningar med mycket exklusiva varumärken.

Andra frågor som diskuterades under forumets första möte var utbyten av doktorandhandledare och utbytesprogram för studenter. Inom forskningen togs bland annat frågan upp om hur man skulle kunna samarbeta inom tvärvetenskapliga projekt. Ett av dessa områden gällde förebyggande åtgärder för naturkatastrofer.

KTH representerades på Deans Forum av rektor Peter Gudmundson, prodekanus Per Berglund och Torkel Werge från Internationella relationer.

Text: Christer Gummeson

Läs mer om Deans Forum of Engineering