Till innehåll på sidan
Bosse Olofssons förmåga att inspirera och motivera studenterna har gett honom priset som Årets lärare två gånger. (Foto: Håkan Lindgren)
Bosse Olofssons förmåga att inspirera och motivera studenterna har gett honom priset som Årets lärare två gånger. (Foto: Håkan Lindgren)

Geologiprofessorn som går sin egen väg

Publicerad 2013-12-18

Bosse Olofsson är en strukturerad arbetsmyra och livfull inspiratör. Hans bästa undervisningsmetod är att visa världen utanför klassrummet. I går tog han för andra gången emot priset som Årets lärare.

– Det är den finaste uppmärksamhet man kan få. En helt otrolig utmärkelse, säger Bosse Olofsson.

Han började sin lärarbana på KTH redan när han pluggade lantmäteri i slutet av 1970-talet. I bagaget hade han en geologexamen från Stockholms universitet. Eftersom han kunde geologin kändes det naturligt att undervisa på lantmäteriprogrammets nybörjarkurser, säger han.

Och på den vägen är det. I dag är han professor i miljögeologi och undervisar på civilingenjörsprogrammens alla årkurser. Mestadels inom geologins olika discipliner.

– Det är undervisningen som motiverat mig att vara kvar på KTH. Den ger så mycket. Jag ser studenterna växa och jag får vara en del av samhällsutvecklingen, säger han.

Hyr hellre en buss än en lärosal

Populariteten bland studenterna råder det inga tvivel om: ”Bo Olofsson sätter studenterna i första rum. Hans ledord är att inspirera och motivera” heter det i studentkårens motivering.

En bra beskrivning av hans pedagogiska idéer, tycker Bosse Olofsson själv. Säkert spelar också hans förmåga att leva sig in i studenternas situation en stor roll. Han försöker hela tiden påminna sig själv om hur det var att plugga.

– Egentligen kan jag inte lära en student någonting. Men jag kan motivera dem till att tycka att ”detta är roligt och viktigt”. Jag kan inspirera dem att själva sätta igång en lärprocess, säger Bosse Olofsson.

Bosse brukar föreläsa om mineraler på plats i en gruva.
Bosse brukar föreläsa om mineraler på plats i en gruva.

Inspirationen hittar han ofta utanför lärosalen. Kopplingen till omvärlden går som en röd tråd genom hans pedagogik. En undervisning som inte är förankrad i samhällslivets frågeställningar går inte hem, menar han.

Därför kämpar han mot de krympande ekonomiska resurserna för att kunna fortsätta att ta med studenterna på fältövningar och studiebesök. Tillsammans besöker de gruvområden, avfallsanläggningar och energitekniska installationer. Minst två dagars studiebesök i alla kurser är hans motto.

– Jag hyr hellre en buss för några tusen till en exkursion, än en föreläsningssal på KTH för några hundralappar i timmen. En dag på fältet kan vara värt lika mycket som två veckors inlärning. I vissa fall ger det hela grunden för kursens innehåll.

Expert på grundvatten

I en av fältövningarna ingår en tvådagars tur runt Mälaren och Hjälmaren där de studerar geologiska processer och mineralresurser. Inklusive övernattning för att stärka den sociala samhörigheten i gruppen.

Bosse Olofsson tar också med sig omvärlden in i klassrummet via sina konsultuppdrag. Bland annat driver han projekt inom vattenförsörjningsfrågor och fungerar som Naturvårdsverkets expert i vattenmål i Mark- och miljödomstolen. Erfarenheterna utanför KTH är en ständigt pågående fortbildning – och inspiration – för hans lärarroll.

– När jag konstruerar övningsuppgifter är det samma uppdrag som jag själv arbetat med som konsult. Det finns ju inget facit för de uppgifterna, men svaren kan visa olika grader av konstruktivitet. Tanken är att stimulera studenternas idérikedom.

Strukturen i Bosse Olofssons metodik bygger på en tilltro till studenternas drivkraft. Han låser inte fast undervisningen vid någon obligatorisk kurslitteratur, men erbjuder alltid en bok som han rekommenderar.

Däremot har varje kurs en tydlig vision. Grunden för vad studenterna ska lära sig har han formulerat i ett antal ”att kunna-satser”. Ibland kan de vara uppemot 50 stycken. Alla har en stark koppling till kunskaper och färdigheter som krävs för deras framtida yrkesroller.

Du fick även priset som årets lärare för 15 år sedan. Har du ändat din undervisning sen dess?
– Jag har tagit in ännu mer av mina erfarenheter utanför KTH. Mina kontaktytor som konsult har blivit flera och det har gett mig mer stoff att använda mig av som lärare.

Text: Christer Gummeson

Bosse Olofsson

Bosse Olofsson

Karriär på KTH: disputerade i kulturteknik år 1991. Professor i miljögeologi sedan år 2007
Familj: gift, fyra barn, hälften utflugna
Bor: Vallentuna
Intressen: Musik i alla former, främst folkmusik och sång

Årets lärare:
Utmärkelsen Årets lärare har sedan 1985 delats ut av studentkåren, THS, och premierar nytänkande metodik som kan fungera som inspiration för andra lärare.  Priset består av en vandringspokal i form av ett silveräpple, ett diplom och ett stipendium från Ericsson på 25 000 kr.
Bosse Olofsson tog emot priset vid diplomeringshögtiden17 december.