Till innehåll på sidan
(Fr v) Claes Tisell, Anders Eliasson, Catharina Erlich och Anna Jerbrant vill kvalitetssäkra matteundervisningen på ITM-skolan. (Foto: Marc Femenia)
(Fr v) Claes Tisell, Anders Eliasson, Catharina Erlich och Anna Jerbrant vill kvalitetssäkra matteundervisningen på ITM-skolan. (Foto: Marc Femenia)

”Garantera studenterna bra mattelärare”

Publicerad 2012-05-09

Matteundervisningen har tagit flera steg framåt senaste året. Men fortfarande saknas några viktiga delar. Exempelvis en kvalitetssäkring av den pedagogiska kompetensen hos mattelärare i årkurs 1. Det menar fyra utbildningsansvariga på ITM-skolan.

– Antingen borde vi som programansvariga ha större inflytande över vilka som tillsätts som mattelärare på våra utbildningar eller så får matteinstitutionen själv ta större ansvar i den här frågan, säger Anna Jerbrant, programansvarig för Industriell ekonomi.

Det är ett förslag som delas av hennes tre programansvariga kollegor. I de allra flesta fall fungerar visserligen matteundervisingen i åk 1 alldeles utmärkt på ITM-skolans program, betonar de.

– Men när det går snett kan det få allvarliga konsekvenser. Därför måste vi kunna garantera studenterna att så inte sker, säger Catharina Erlich, ansvarig för Maskinprogrammet.

Anna Jerbrant påpekar betydelsen av att rätt lärare tillsätts för rätt årkurs på civilingenjörsprogrammen. Under första årets matteundervisning är det extra viktigt att läraren är lyhörd för studenternas behov och kan anpassa sig efter deras förkunskaper, menar hon.

– Alla vet hur viktig den grundläggande matten är för studenternas fortsatta studier på KTH. Om de misslyckas med den blir det svårare att klara de andra kurserna och risken för avhopp ökar betydligt. För att undvika den situationen måste man ha mattelärare som kan möta förstaårs-teknologer på deras nivå, säger Anna Jerbrant.

Bryta negativ trend

Både hon och de andra programansvariga på ITM-skolan har upplevt mattekurser som mer eller mindre havererat när studenterna kommit på kollisionskurs med läraren. Situationen har lösts genom att matteinstitutionen gått in med särskilt pedagogiskt stöd, extra lärarresurser och satt in fler övningsassistenter.

– När problem uppstår får vi gehör från matteinstitutionen och löser tillsammans de akuta problemen. Men för framtiden behöver vi hitta en lösning som är mer bestående, säger Claes Tisell, ansvarig för Design och produktframtagning.

ITM-skolans programansvariga har en tät kontakt med studentsektionernas studienämnder som ger feedback på hur kurserna i programmet fungerar. De har gett dem en gemensam och tydlig bild av hur det ser ut på matematikkurserna i årkurs 1.

– Vi ser ett mönster som går igen i alla fyra programmen. När lärarna bemöter studenterna på ett bra sätt, snappar upp deras frågor och har en tydlig röd tråd i undervisningen så hänger studenterna också med och klarar tentorna, säger Anna Jerbrant.

Men de har också sett en negativ trend som de är angelägna att bryta.

– Om studenterna inte får ut något av föreläsningarna slutar de ofta att gå dit. Många går istället ut på nätet och tar del av de matteföreläsningar som finns där. Men en sådan studiekultur fungerar inte för alla och risken är också att den studietekniken spiller över på andra ämnen, säger Anna Jerbrant.

Mattelärare med extra ansvar

För att lösa situationen borde man tillsätta en programansvarig mattelärare för varje civilingenjörsprogram, menar ITM-skolans programansvariga. Det skulle möjliggöra en kontinuerlig kontakt med en lärare som har extra ansvar för alla mattekurser inom ett program.

– Det skulle betyda väldigt mycket för att både utveckla och förvalta samverkan mellan mattekurser och programmet i fråga. I dag har vi ingen kanal in till matteinstitutionen där vi kan diskutera frågor och lösa problem på längre sikt, säger Catharina Erlich.

Både hon och de andra programansvariga på ITM-skolans är dock överens om att kursutformningen på matten utvecklats i en mycket positiv riktning senaste året.

– Vi ser flera goda effekter. De nya seminarierna är bra, nyordningen med gemensamma kontrollskrivningar har stora fördelar och övningsassistenterna är en bra mix av doktorander och äldre teknologer som gör stora insatser inom undervisningen, säger Anders Eliasson på Materialdesign.

Effekterna syns också i studenternas kursutvärderingar och betygsättningen. De som klarar tentorna får högre betyg än tidigare, konstaterar han.

Nästa steg skulle kunna vara att skräddarsy första årets mattekurser efter huvudämnet i de olika programmen, menar ITM-skolans programansvariga.

– Vi skulle vilja att frågan utreddes på KTH om hur man kan få in fler relevanta räkneexempel i kurserna genom att bygga upp dem kring programmets huvudämne, säger Catharina Erlich.

Text: Christer Gummeson