Till innehåll på sidan

Fyllnadsval i fakultetsrådet

NOTIS

Publicerad 2013-02-18

Lars Nordström, professor på EE-skolan, föreslås som ny ledamot i KTH:s fakultetsråd.  Valet av ny ledamot är en följd av att Carl-Mikael Zetterling avgått efter att han tillträtt som vice skolchef vid ICT-skolan. Den nya ledamoten ska utses genom allmänna val på KTH:s skolor 21 mars.

Fakultetsrådet företräder KTH:s lärare och forskare och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor om kvalitet inom utbildning, forskning och samhällssamverkan.

Lars Nordström är sedan 2011 professor i Informationssystem för kraftsystemstyrning på Skolan för elektro- och systemteknik. Lars Nordström tog sin civilingenjörsexamen på KTH 1996. Sedan 2005 arbetar han heltid vid avdelningen för industriella informations- och styrsystem, där han också tog sin doktorsexamen 2006.

Lars Nordström är föreståndare för EKC2 - kompetenscentrum i elkraftteknik, och har där lett arbetet att skapa goda samarbetsformer mellan forskare på KTH och centrets industriparter. Han har även varit engagerad i uppbyggnaden av KIC InnoEnergy. Lars Nordström undervisar både på grundläggande nivå och masternivå.

Text: Christer Gummeson