Till innehåll på sidan

Framgångsrikt trots få betalstudenter

Publicerad 2011-06-23

Som väntat blev det ett stort tapp av internationella masterstudenter för KTH som en följd av de nya studieavgifterna. Totalt 65 icke-europeiska studenter har betalt terminsavgift för kommande läsår. Utöver det har 50-60 studenter tackat ja till sin plats med stipendium.
– På det stora hela har vi kommit ut relativt väl, säger prorektor Eva Malmström Jonsson.

Eva Malmström Jonsson
Eva Malmström Jonsson

Eva Malmström Jonsson säger att hon trots allt är positivt överraskad av de slutliga antagningssiffrorna. Det kunde ha gått sämre säger hon, men medger också att höstens siffror indikerar ett alltför stort tapp av internationella masterstudenter.

– På 5–7 år sikt bör vi därför komma tillbaka till tidigare antagningssiffror och ligga på nivåer runt 1000 icke-europeiska nybörjarstudenter som är avgiftsbelagda. För att komma dit krävs ett hårt arbete, konkurrensen är stenhård globalt sett, säger hon.

En viktig del för framgång är att tydligare kommunicera för just den här målgruppen vilka som är KTH:s styrkor i sammanhanget, konstaterar Eva Malmström Jonsson.

– Det handlar bland annat om att lyfta fram att vi driver masterprogram i nära samarbete med näringslivet, att vi är en öppen organisation där det är lätt att få kontakt med våra professorer, att Sverige är ett jämställt land och att vi kan erbjuda bra studievillkor, säger hon.

Tina Murray, chef för Internationella relationer, säger att KTH ändå ligger bra till jämfört med många andra lärosäten.

– Våra förväntningar var inte så högt ställda. Med tanke på att vi är nybörjare på internationell rekrytering har vi varit rätt framgångsrika, säger hon.

Flest från prioriterade regioner

Utöver de betalande studenterna tillkommer 50-60 studenter som tackat ja till så kallade regeringsstipendier. KTH beslutar utifrån akademiska meriter vilka av de antagna studenterna som erbjuds dessa stipendier. Ett antal antagna internationella studenter har också olika stipendier från Svenska Institutet, SI.

– I själva verket rymmer gruppen avgiftsskyldiga studenter ytterligare undergrupper: de som är Erasmus Mundus-stipendiater och de som kommer inom ramen för avtal och därmed är avgiftsbefriade. Därför är antalet avgiftsskyldiga vid KTH mycket större än bara de som betalat ”ur egen ficka” och de som vi har på regerings- och biståndsstipendier. Vi håller nu på att ställa samman det totala underlaget, säger Tina Murray.

Merparten av de utomeuropeiska studenterna kommer från Kina, Indien och Iran. Inte någon överraskning enligt Tina Murray. Både Kina och Indien tillhör KTH:s prioriterade regioner (de övriga är Brasilien och Sydostasien, framförallt Thailand, Vietnam, Indonesien och Singapore). Iran är också traditionellt ett land varifrån många studenter kommer.

– Så vi följer mönstret. Studenterna kommer från länder som tidigare varit intresserade av studera på KTH, fast de är nu procentuellt färre.

Hur det låga antalet betalande studenter i år kommer att påverka antalet masterprogram är ännu oklart.

– På längre sikt kommer vi se att det blir färre program än de 50 vi har i dag. Kanske hamnar vi runt 30-35 program så småningom. Vi fortsätter med den översyn som är påbörjad för att se vad som är mest strategiskt, säger Eva Malmström Jonsson.

Öka ansträngningar nästa år

KTH:s International Advisory Group (IAG) och berörda avdelningar kommer nu att göra en noggrann utvärdering och uppföljning av arbetet med rekrytering och kontakter med avgiftsstudenter.

– Det är viktigt att vi inte tappar farten. Genom att öka våra ansträngningar tror jag siffran kan öka avsevärt till nästa omgång. Vi har fått mycket på fötterna för att kunna utvecklas vidare, säger Tina Murray.

Hon ser redan nu att man behöver vara ute tidigare och göra rekryteringsinsatser i de prioriterade regionerna.

– Vi behöver hitta en egen KTH-modell. I det arbetet ingår att titta på vad som fungerar för andra lärosäten. Jag tror att vi måste lägga ännu mer krut på det personliga mötet med potentiella betalande studenter, och dra större nytta av våra alumner.

Att koppla ihop lärare och studenter på olika sätt, liksom att vara mer synlig i olika evenemang är också viktigt, tillägger hon. Det gäller även att KTH är aktiva med företag i olika samverksansformer. Och att göra riktade och personliga insatser mot intressanta studenter.

– Sedan har vi hela uppföljningsarbetet i samband med att de söker till våra program. Att öppna upp kommunikation genom hela antagningsprocessen är något vi kan bli bättre på.

Välkomstpaket med Spotify

Att hålla intresset för KTH vid liv efter antagningen fram till att kursavgiften till slut betalas är en utmaning. Konkurrensen är hård. I år fick studenterna ett fint välkomstpaket när de antagits. Det innehöll bland annat en kalender med viktiga datum, Spotifykort för att ladda ned svensk musik, och en nyckel som symboliserar bostad.

– På det här sätter ville vi visa att de är viktiga för oss. Det vi inte riktigt hann med, och som vi måste ta tag i, är att höra av oss till dem i ett mycket tidigare skede, säger Tina Murray.

I mottagningsprogrammet när studenterna anländer i slutet av sommaren ingår att de blir mötta på Arlanda och en rad olika aktiviteter. Avdelningen för studentservice har tagit fram det studentpaket som ingår i terminsavgiften.

– De får bland annat en bostadsgaranti och hyresgaranti, samt erbjudande om att få jobb. Dessutom får de möjlighet att träffa en coach ett par gånger per termin. De som är intresserade av att vara coacher kan anmäla sig till International Student Office, säger Tina Murray.


Text: Susanne Rosén och Christer Gummeson