Till innehåll på sidan
Ankie Brundin
Ankie Brundin flyttar från eget kontor till landskap. Det känns bra att få sitta tillsammans i nya huset, säger hon på plats i de ännu oinredda nya lokalerna. (Foto: Marc Femenia)

Förvaltningen flyttar in i nya KTH-huset

Publicerad 2012-12-13

Under januari och februari månad flyttar rektor och förvaltningspersonal in i det som tidigare var Röda Korsets sjukhus. Därmed samlas större delen av KTH:s förvaltning i samma byggnad. En efterlängtad förändring tycker Ankie Brundin, systemförvaltare på personalavdelningen.
– Det är väldigt positivt. Vi har ju strävat länge efter att få sitta tillsammans, påpekar hon.

I två år har den omfattande ombyggnaden av Röda Korsets gamla sjukhusbyggnad pågått. Väggar har rivits och nya satts upp, ventilationssystemet byts ut, ny teknik och ett helt nytt elsystem installerats.

Någon vecka före slutbesiktningen den 12 december är huset fortfarande en byggarbetsplats, fyllt av hantverkare, byggmaterial och kabelvindor. Men i början av januari kommer de nya förvaltningslokalerna att vara klara för inflyttning försäkrar KTH:s projektledare Maria Granath.

Riktigt hela förvaltningen ryms inte i det före detta sjukhuset, IT-avdelningen och Avdelningen för lokalservice kommer att få nya och ombyggda lokaler i en annan byggnad. Men när alla är på plats i mitten av februari ska drygt 250 personer ha sin arbetsplats här på Brinellvägen 8.

– Det viktigaste motivet för flytten är just att samla förvaltningen. I dag sitter förvaltningspersonalen utspridd över campus och tre avdelningar har sin personal på olika adresser, säger Maria Granath.

De flesta sitter i kontorslandskap

Personalavdelningen är en av de avdelningar vars medarbetare sitter i olika byggnader. Ankie Brundin har, liksom hennes 15 kollegor i gruppen för löne- och reseadministration, sitt kontor på Drottning Kristinas väg 6, medan de flesta anställda på personalavdelningen har adress Valhallavägen 79.

Ankie Brundin räknar med att det blir betydligt enklare att hämta och ge information i framtiden.

– Sitter vi i samma hus kan man ju gå och prata direkt med en kollega, i stället för att ringa eller maila och du kan också ta upp arbetsrelaterade frågor vid fikat eller i lunchmatsalen. Det personliga mötet tycker jag är viktigt, säger hon.

Precis som de flesta andra kommer Ankie Brundin inte bara att flytta från ett hus till ett annat, utan också från ett eget kontor till ett rum som hon får dela med flera kollegor. I de nya förvaltningslokalerna får 40 personer, i första hand juristerna, så kallade cellkontor, rum för en person, i flygelbyggnaden.

Men majoriteten av arbetsplatserna kommer att ligga i den ombyggda sjukhusdelen, i kontorsrum med plats för upp till 12 personer. Det är inget som bekymrar Ankie Brundin särskilt mycket.

– Nej, jag var positiv redan från början, just för att vi får sitta i samma hus. Jag tycker det är trevligt med förändring. Och jag sitter ändå alltid med min dörr öppen, säger hon.

Tysta rum på varje plan

Hos andra har förändringen väckt mera oro, berättar Maria Granath.

– I början var många väldigt tveksamma. Och jag kan förstå att det är en svår omställning för dem som vant sig vid att sitta själva. Många har ju arbetat här länge och sitter i väldigt vackra rum i dag.

Men att bygga in flera arbetsplatser i samma rum var en förutsättning för att kunna utnyttja ytorna i den gamla sjukhusbyggnaden fullt ut, förklarar Maria Granath. Eftersom huset är kulturskyddat får exteriören inte ändras, vilket bland annat gjorde det omöjligt att få plats med lika många cellkontor som arbetsplatser i storrum.

– Man vill ju ha ett fönster i varje rum, så det skulle ha blivit betydligt färre och onödigt stora rum för en person.

I stället har stora ansträngningar gjorts för att minimera de nackdelar som storrumsmiljöer kan innebära. Till att börja med är storrummen inte extremt stora, inget rymmer mer än 12 platser. De flesta rummen är för 9–12 personer, några enstaka för 5 eller 3.

På varje plan finns också flera så kallade tysta rum som kan användas för möten, enskilda samtal eller andra tillfällen när någon behöver en stunds avskildhet.

– Sammanlagt finns det över 50 mötesrum och tysta rum i olika storlekar, berättar Maria Granath.

”Man måste våga höras”

I förberedelserna för flytten har ingått föreläsningar, studiebesök och workshops. Att sitta flera i samma rum innebär ju att man tvingas konfronteras med störningar och konflikter på ett annat sätt. Det gäller att ha högt i tak och samtidigt kunna säga ifrån om något känns tokigt menar Ankie Brundin.

– Man måste ju fortfarande våga höras, kunna skratta på jobbet – vara som vanligt. Och tycker någon att vanligt är fel får man säga till.

Något som många oroade sig för var att ljudnivåerna skulle bli höga i storrummen. Ett sätt att möta den oron var att på ett tidigt stadium inreda ett provrum där man bland annat kunde visa i vilken utsträckning störande ljud kan filtreras bort med rätt inredning och byggmaterial.

– När människor stod härinne och pratade upptäckte det ju själva att det ändå var ganska tyst. Då tror jag det var mycket av oron som släppte, säger Maria Granath.

Även om många har svårt att skiljas från sina väl inbodda cellkontor tror Maria Granath att fler och fler ser vinsterna med flytten och de många nya kvaliteterna i den nya förvaltningsbyggnaden. Den fantastiska takterrassen till exempel, för att bara nämna en. Själv flyttar Maria Granath till ett rum med 12 arbetsplatser och ser nästan enbart fördelar med det.

– Vi som arbetar med samma områden har ju väldigt stor glädje och nytta av varandra. Du får mycket informations gratis – och så tycker jag att det är väldigt mycket roligare.

Text: Ursula Stigzelius

Fotnot: Avdelningen för studentservice kommer att husera på olika platser fram tills att nya Entrébyggnaden på Drottning Kristinas väg 4 är färdigställd hösten 2015. Både Infocenter och International Student Office evakueras till Drottning Kristinas väg 47, medan övriga delar av avdelningen tillfälligt flyttar till nya KTH-huset.

Läs även artikeln "Konflikter kan växa i kontorslandskap"