Till innehåll på sidan

Förvaltning och verksamhetsstöd ses över

Publicerad 2017-11-06

Enligt ett rektorsbeslut ska en arbetsgrupp genomlysa KTH:s förvaltning och verksamhetsstöd.
– Vi vill effektivisera processerna och bygga ett optimalt administrativt stöd för utvecklingen av KTH:s utbildningsmiljö, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Sigbritt Karlsson.

Turen har alltså kommit till KTH:s förvaltning både centralt och lokalt på skolorna. Detta efter att skolorganisationen setts över under året vilket utmynnat i en ny organisation där tio skolor blir fem från 1 januari nästa år.

– Det är ett naturligt nästa steg i KTH:s utveckling som lärosäte. När skolorganisationen ändras behöver ju verksamhetsstödet också ändras för att skapa ett mer enhetligt KTH på alla nivåer. Det ska vara lätt för en student eller forskare att känna igen sig i såväl verksamhet som administrativa processer oberoende av vilken skola han eller hon hör till.

– Jag har självklart ett mycket högt förtroende för förvaltning och dess experter som gör ett mycket gott jobb, men att kika in i verksamheten med jämna mellanrum är både nödvändigt och naturligt som jag ser det.

I översynen ingår förutom att trimma organisationen, skapa ett mer enhetligt KTH och anpassa verksamhetsstöd och förvaltning till den nya skolorganisationen med färre och generellt sett större skolor.

I arbetsgruppen som består av tolv personer ingår därför bland annat skolcheferna för KTH:s blivande fem skolor.

– Det kan alltid vara vanskligt att syna sig själv och den egna verksamheten. I det här fallet utgår vi ifrån brukarnas, det vill säga skolornas, behov. Förhoppningen är bland annat att få syn på onödig byråkrati och möjliga förbättringar så att pengarna kan användas till verksamheten i stället.

I gruppens uppdrag ingår också att inventera tidigare undersökningar och översyner som gjorts av förvaltningen som till exempel kvalitetsutvärderingen AAE2014, Administrative Assessment Exercise, för att undvika att hjulet uppfinns igen.

Arbetsgruppen ska kartlägga hur behoven ser ut och komma med förslag till förändringar. Den 1 februari 2018 ska arbetsgruppen lämna en första rapport och utredningen ska slutredovisas den 1 maj.

Text: Jill Klackenberg

Mer information i