Till innehåll på sidan

Fortsatt stark ekonomi för KTH

Publicerad 2011-02-25

Det ekonomiska resultatet för 2010 visar på ett överskott på nästan 200 miljoner kronor. Det är i stort sett samma resultat som året innan. Bokslutet visar också att KTH är inne i en expansiv period inom både forskning och utbildning.

Peter Gudmundson
Peter Gudmundson

Antalet examinerade civilingenjörer och arkitekter ökade med hela 23 procent jämfört med 2009. Detta är dock ökningar från låga nivåer, konstaterar rektor Peter Gudmundson

– Vi borde de närmaste åren minst ligga kvar på 2010 års nivå och helst öka något mer. Skälen till förbättringarna 2010 är säkerligen flera, men de extra insatser som har gjorts under året har varit betydelsefulla, säger han.

Utvecklingen av KTH:s forskning har varit stark under 2010. Framför allt har en ökning skett inom de strategiska forskningsområden som regeringen beslutade om hösten 2009.

– Sammantaget visar KTH ett mycket starkt resultat både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. KTH växer och en indikation på detta är att antalet anställda ökar. Myndighetskapitalet och de oförbrukade bidragen ger resurser för fortsatta satsningar, säger Peter Gudmundson

Forskningens expansion syns bland annat i att personalstyrkan ökade med motsvarande 222 heltidsanställda, nästan hälften av dessa är doktorander.

Enligt prognosen kommer de senaste årens kraftiga överskott att plana ut redan nästa år, vilket är en följd av den kraftiga expansionen.

– Jag förväntar mig en viss nedgång. Detta mot bakgrund av att de extra satsningar som initierades 2010 då börjar få full effekt samtidigt som många nya rekryteringar kommer att vara på plats, säger Peter Gudmundson.

Dessutom räknar man med en nedgång i antalet studerande på masterprogrammen. Detta som en effekt av införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter från och med hösten 2011.


Text: Christer Gummeson

Läs mer i KTH:s årsredovisning