Till innehåll på sidan

Första spadtaget för efterlängtade nybyggen

Publicerad 2013-01-24

Nu har bygget av den nya arkitekturskolan startat. Samtidigt startade också de arbeten som ska ge KTH en ny entré. I framtiden ska ett entrétorg vid Drottning Kristinas väg och en öppnare entrébyggnad välkomna studenter, anställda och besökare till Campus Valhallavägen.

Den ursprungliga entrén till Campus Valhallavägen byggdes när KTH etablerades på området 1917. Från Valhallavägen fördes besökare upp genom huvudbyggnadens pampiga valv in på området. En monumental entré i tidens anda.

Men sedan dess har campus expansion och tunnelbanans utbyggnad medfört att ingången till området i praktiken har förflyttats västerut. I dag kommer de allra flesta, vare sig de har åkt buss, tunnelbana, tåg eller bil, till campusområdet via Drottning Kristinas väg.

– Det arbete som nu startar fyller ett viktigt behov. Med ett campusområde som är lika stort till ytan som Gamla Stan är det viktigt att ha en tydlig entré, något vi alltså saknar i dag, förklarar rektor Peter Gudmundson.

Det första av KTH:s hus med adress Drottning Kristinas väg har redan länge använts som entrébyggnad med studentmottagning och infocenter i bottenplanet. Nu ska den funktionen förstärkas genom en rejäl ombyggnad.

Invändigt är den största förändringen att byggnaden öppnas upp mellan plan 1 och 2 med ett stort atrium i den nuvarande entrédelen. På entréplanet inryms ett café medan en bred trappa leder besökarna vidare upp till den egentliga entréhallen på plan 2.

I entréhallen placeras bland annat överdiskverksamhet, servicekontor för studievägledning och IT-Support Center. Norrut i huset på plan 2 finns utrymme för fler utåtriktade verksamheter som utställningar, informationsmateria, datorer och videoprojektorer. På plan 3 placeras konferensrum och administration.

Stort entrétorg

Men minst lika viktig för att tydligt markera entrén till campusområdet är den förändring som görs utanför byggnaden. Där anläggs ett nytt entrétorg som kommer att täcka hela ytan framför entréhuset och trevägskorsningen mellan Drottning Kristinas väg, Lindstedtsvägen och Osquars backe.

Det nya torget blir alltså betydligt större än den nuvarande öppna platsen utanför entrébyggnaden. Tanken är att torget även ska kunna användas för event av olika slag.

Entrétorget utformas som en enhetligt stenlagd yta vilket också syftar till att dämpa hastigheterna för den trafik som behöver passera in på någon av de tre vägarna. Platsen planeras nämligen som en ”shared space”, en yta där man inte tydligt definierar var bilarna ska köra respektive människorna gå. Undantaget är att en låg stentrappa skapar en fredad zon för entrébesökarna.

Efter många års planering startar nu också bygget av den nya arkitekturskolan, den som åter ska ge arkitektstudenterna en hemvist inne på Campus Vallhallavägen efter mer än 40 år i utmarkerna på Östermalm.

– Det är verkligen roligt att arkitekterna åter kommer närmare KTH:s övriga verksamheter. En fortsatt utveckling av samarbetet mellan arkitekter och ingenjörer är central för utbildning och forskning kring flera viktiga framtidsfrågor, påpekar Peter Gudmundson.

Takvåning med terrass

Arkitekturskolan, 7000 kvadratmeter nybyggnad, som ska rymma cirka 500 studenter, uppförs intill entrébyggnaden. Det nya huset får en ovanlig form, en organisk triangel med rundade hörn. Triangelns botten eller längsta sida kommer att ligga utmed Osquars backe.

För att harmoniera med det röda teglet på campusområdets äldre byggnader får den nya arkitekturskolan en fasad av roströd cortenstål, en slags färdigrostad plåt.

Invändigt domineras byggnaden av en öppen centralhall i husets mitt. I entréplanet länkar centralhallen till ateljéer, utställningsrum, datasal, drift och verkstäder. Från centralhallen leder två trappor upp till ritsalar och kontor på plan 3–5.

Högst upp avslutas byggnaden med en indragen takvåning som omges av en takterrass med utsikt över KTH och stenstaden i söder.

Det nya huset länkas ihop med entrébyggnaden genom en upphöjd gård mellan de bägge husen. Arkitekturskolan får en egen huvudentré från Osquars backe men man kommer också att kunna komma in via entrébyggnaden och från gården.

Fredagen 18 januari togs första spadtaget för de bägge byggprojekten av stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius tillsammans med rektor Peter Gudmundson, Stellan Lundström, dekan för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad samt Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska hus i Stockholm.

I augusti 2015 ska både den nybyggda arkitekturskolan och den ombyggda entrébyggnaden stå klara.

Text: Ursula Stigzelius