Till innehåll på sidan

Forskning blev utställning i världsklass

Publicerad 2018-08-17

Hallå där, Jenny Wiklund, vars avhandling i arkitektur tar avstamp i en olycka som gjorde att hon tappade både minne, tids- och rumsuppfattning för en tid. Forskningsarbetet, i form av en utställning har utnämnts till en av världens främsta. Hur känns det?
– Det är överväldigande.

Jenny Wiklund. (Foto: Tomas Palmqvist)

I höstas presenterades avhandlingen som en utställning i reaktorhallen på KTH. I utställningen, baserad på hennes erfarenheter från en cykelolycka, sammanförs skulpturer med medicinhistoriska objekt, medicinsk teknik och bild.

Utställningen, Journal - rekonstruktion av kropp och minne, nådde en bred publik och rankades på plats 6 i den ansedda amerikanska tidskriften Artforum International, då 2017 års bästa utställningsproduktioner utsågs. Nyligen har Jenny Wiklund även utsetts till en av Stockholm stads kulturstipendiater för 2018.

Varför valde du att disputera i form av en utställning?
– Jag ville utforska och gestalta det rum, det tillstånd utan minne och utan kroppens orientering i rummet, som jag befann mig i efter olyckan. Ett tillstånd utan framtid eller historia. Här fanns inte tid och inte plats, bara ett rum, att bära. Sedan ville jag föra ämnena arkitektur, konst, medicin och medicinsk teknik, närmare varandra, för att berätta om min erfarenhet.

Utställningen har fått stor uppmärksamhet – vad är det besökarna fastnat för, tror du?
–Jag tror att de tilltalades av den dramaturgi som byggdes upp mellan verken, och att de även kände sig inkluderade i berättandet. Det strama och direkta tilltalet gör att många relaterar till egna erfarenheter.

– Jag var närvarande hela utställningsperioden för att svara på frågor och reflektera tillsammans med besökarna. I grunden handlar det om ett långsiktigt interdisciplinärt samarbete mellan flera akademiska institutioner för att förstå och gestalta vilket sorts rum jag klev in i. Sedan tillgängliggjorde jag resultatet av forskningen på ett kommunikativt vis.

Vad är nästa steg i din forskning?
–Nu söker vi finansiering för boken om utställningen, vars destination är internationell. Nästa steg i forskningen och konsten är att fördjupa samarbetet med de akademiska institutioner som krävs för nästa studie. Flera möjligheter har öppnats. Jag reser och presenterar projektet för att ta emot reflektioner, i våras Tokyo, i höst New York.

Berättat för: Christer Gummeson