Till innehåll på sidan

Forskare vill se miljövänligare mat på KTH

DEBATT

Publicerad 2017-10-10

Fler borde ta hänsyn till miljö och etik när de beställer mat och fika genom catering, anser Annika Carlsson Kanyama, forskare inom industriell ekologi. KTH skulle kunna gå i bräschen för ett hållbart campus avseende mat, skriver hon i ett inlägg.

Annika Carlsson Kanyama.

Jag jobbar med miljöforskning sedan många år tillbaka och försöker, tillsamman med många andra, tillämpa en del av det jag vet i mitt privatliv även om det ofta stöter på hinder, som när till exempel påsen med det sorterade matavfallet spricker så snart jag lyfter upp den ur sopkorgen.

Som anställd stöder jag att vi köper in ekologiskt kaffe och frukt men har än så länge inte ställt några avancerade miljökrav då jag beställer catering via någon av de firmor KTH har avtal med, sex stycken på campus för närvarande. Jag har heller inte märkt att någon annan gjort det.

Nyligen fick jag dock en länk av mitt lokala miljöombud till en av ABE-skolans interna sidor där det faktiskt finns en policy som alla vi som jobbar på skolan bör känna till. Där står gällande catering och restaurangmat att vi ska:

 • Fråga efter ekologisk, rättvisemärkt och gärna närproducerad och säsongsanpassad mat och dryck.
 • Önska kranvatten och hemmabubblat vatten. Inget flaskvatten.
 • Önska att ingen servering sker av fisk som hotas av utfiskning, är rödlistad i WWF:s fiskguide.
 • Efterfråga möjligheten att få en vegetarisk måltid som kan passa alla.
 • Undvika engångsartiklar och metallförpackningar.

Enkät till leverantörer

Uppmuntrad av detta började jag fundera på om vi överhuvudaget har leverantörer som kan leva upp till dessa önskemål så jag skickade ut en kort enkät till alla sex leverantörer och bad de kommentera ABE-skolans kriterier Jag fick svar på studs från de flesta vilket tyder på ett intresse för miljö- och etikfrågor och givetvis ett egenintresse av att profilera sig inom miljöområdet vilket är alldeles utmärkt. De företag som har svarat är:

 • Elwing & Co i Stockholm AB
 • Fågelängens Catering AB
 • HÖRS (Högskolerestauranger), Restaurang Q
 • Matakademin i Stockholm AB (Muhren), Restaurang SysteroBror,
 • MODIS Restauranger. Restaurang Brazilia
 • Hurtigs Barncafé AB. Restaurang: KTH Stories

Svaren skiljer sig en del både beträffande detaljnivå och i vilken omfattning man kan leverera. Något som alla kan är att inkludera ekologiska och rättvisemärkta produkter i någon omfattning samt att undvika såväl fisk som är rödlistad eller hotad av utfiskning som engångsartiklar och metallförpackningar.

Vegetarisk mat kan alla leverera liksom säsongsanpassad mat men det blir svårare när det gäller lokalt producerade produkter och hemmabubblat vatten. Det saknas en definition av lokalodlat i KTH:s kriterier så en del företag besvarar frågan med att man gärna väljer svenskt vilket inte jag tycker att lokalodlat innebär. För er som vill veta mer om vem som svarade vad går det att läsa i bifogad excellfil och där står också en del om företagens övriga miljöarbete.

Förtydliga lokalproducerat

Jag blev glad över svaren och tycker det är synd att ABE-skolans policy inte kommuniceras tydligare. Och varför ska inte hela KTH ha samma synsätt? Sedan gäller det ju att vi som bokar mat tar med alla önskemål vid varje beställning så att restaurangerna förstår att detta är något att satsa på i större omfattning än idag.

Jag tycker också att KTH måste förtydliga lokalproducerat. Varför inte ta den definition som Bondens Marknad, en sammanslutning av bönder och producenter, har: max 250 km transportväg?

KTH skulle även kunna ordna en tävling där leverantörerna får leverera mat som både ska vara så miljöanpassad och god som möjligt. Vi skulle kunna knyta studentprojekt till detta – både för att ordna tävlingen och för att bedöma maten och dess egenskaper, var den kommer ifrån och hur den är framställd.

Maten ligger i tiden – på grund av miljö- och hälsoproblematiken, men även därför att intresset av god mat är väldigt stort. Jag skulle önska att KTH gick i bräschen för ett hållbart campus avseende mat men då bör utbudet av mat hos restauranger som finns på campus ses över. Men jag börjar med det uppenbara och enkla, att skicka med önskelistan från ABE-skolan vid min nästa matbeställning.

Text: Annika Carlsson Kanyama , forskare inom industriell ekologi

Enkät till KTH:s matleverantörer (xlsx 19 kB)