Forskare vill förenkla tågresor i Europa

Publicerad 2018-05-24

Hur kan man få fler att välja tåget vid utlandsresan och därmed minska utsläppen? Skapa bättre bokningssystem och inför miljöavgifter på flyget. Det är lösningen enligt tågtrafikforskare vid KTH.

Bo-Lennart Nelldal.

– För att minska klimatpåverkan är det viktigt att resa mer energisnålt. Tåg med eldrift är det mest energisnåla transportmedlet med minimala utsläpp per personkilometer, säger Bo-Lennart Nelldal , som forskar inom tågtrafikplanering.

​​​​​​​Intresset för att resa med tåg i Europa ökar ​​​​​​​, samtidigt har det blivit krångligare – hur tänker du kring det?
– Det finns en ambition hos politikerna att investera i järnväg och avreglera transportsektorn för att skapa konkurrens och bättre utbud. Tanken är att fler då skulle välja tåget. Det har fungerat rätt bra för resor inom Sverige där tågresandet har fördubblats sedan 1990.

– Men för utrikes resor är det tvärtom – flyget har blivit billigare och bättre medan tåget har blivit sämre.

Vilka lösningar vill du se för att fler resenärer ska välja tåg framför flyg?
– För det första måste det bli lättare att boka utrikes tågresor. Information finns på flera sajter, till exempel db.de eller Rail Planner, men det går inte att boka sin resa där.

– För det andra måste flyget bli dyrare genom miljöavgifter och att flygbolagen betalar skatt på bränslen, och för det tredje behövs det bättre och prisvärda tågförbindelser, åtminstone från Sverige ner till Hamburg.

Vilka politiska beslut behövs för att gynna järnvägstrafiken?
– Att skapa ett gemensamt europeiskt bokningssystem för tågresor som är enkelt och användbart för privatpersoner.
– Att etablera nattåg mellan Stockholm/Oslo och Hamburg ungefär som vi har nattåg till Norrland i dag. Det fanns fram till 1996 och är ingen utopi. Att lägga relevanta avgifter på flyget så att bolagen betalar sina miljökostnader är en politisk fråga, och på lång sikt behövs även snabbare tåg som höghastighetståg.

Och hur kan forskningen bidra?
– Vi har forskat mycket på vad som får resenärerna att välja tåg i stället för flyg och vet att det är restiden som är avgörande. Det krävs en restid på 3–5 timmar för att tåget ska bli ett alternativ till flyget för tjänsteresor som styr mycket av utbudet. För privatresor där resan är en del av upplevelsen kan det ta längre tid.

– Däremot har vi inte tillräckligt bra prognosmodeller för utrikesresor, det är en sak som vi arbetar med att få till stånd. Det är viktigt när man diskuterar höghastighetståg till exempel Stockholm–Malmö att man också vet effekterna på resor till Köpenhamn och Hamburg.

– Sedan kan tågen också utvecklats, vi forskar en del på att få dem billigare och bättre. Speciellt är det svårt att få nattåg lönsamma eftersom de bara används en gång per dygn. Ett kombinerat dag- och nattåg kan vara en lösning.

Berättat för: Christer Gummeson