Forskare mobiliserar för hållbar mat

Publicerad 2018-04-13

Ett nybildat nätverk, KTH Food Network, vill öka och samla intresset för hållbar mat på KTH. Forskare, studenter och restauranger på campus ska engageras, i syfte att minska matens miljöpåverkan.

Bild: Rebecka Milestad

KTH:s forskning och studentarbeten om mat och hållbarhet är spridda över olika ämnesområden, institutioner och skolor. Den samlade kunskapen är stark, men har inte fått tillräckligt genomslag, enligt Rebecka Milestad , forskare vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Hon är en av initiativtagarna till KTH Food Network.

Vilka är förhoppningarna med nätverket?
– Vi vill sätta matfrågan på kartan på KTH, både inåt och utåt. Att fler studenter får upp ögonen för ämnet och att forskare inom mat och hållbarhet får syn på varandra över gränserna och inspireras till samarbete. Studenter som är intresserade ska veta vilka kurser som erbjuds, vem som kan vara aktuell som handledare för ex-jobb.

Och på campus?
– Maten som serveras måste bli mer hållbar, både ur miljösynpunkt och andra hållbarhetsaspekter, inom catering och på restauranger. Det ska vara enklare att hitta vegetariska måltider och att kunna värdera vilken mat på menyn som är mest hållbar. Det vore fint om KTH:s campus kan bli en plats där vi bara äter hållbara måltider, lite kött, kött med låg miljöbelastning och minimalt matsvinn.

– Man kan också fundera över de foodtrucks på campus som pumpar ut dieselångor. Kanske kan vi driva på Stockholms stad för en lösning med laddstolpar för el istället?

Hur kan man göra för att få med restaurangerna?
– Flera är redan engagerade i frågor om hållbarhet, men vi vet också att det är en bransch som är hårt pressad, tidsmässigt och ekonomiskt. Samtidigt är hållbar mat något som kan profilera, vara en del i marknadsföringen och som de kan tjäna pengar på.

Vilken är den största utmaningen?
– Medvetenheten om matens klimatpåverkan växer, men det gäller också att ta konsekvenserna i praktiken. Vilken mat vi väljer spelar en avgörande roll. Om KTH som är en stor arbetsplats kan agera på bred front kan vi bli en förebild.

Text: Christer Gummeson

  • KTH Food Network ordnar seminarier under våren och startar en blogg där forskning och studentarbeten om mat och hållbarhet visas upp och diskuteras. Även aktiviteter på campus kommer uppmärksammas.
  • Det första seminariet, som tar upp studentarbeten inom mat och hållbarhet, hålls 18 april, kl 12-13, Teknikringen 10 B. Mer information om vårens seminarier, kontakta Hanna Eggestrand, hannaegg@kth.se
  • Nätverket finansieras av KTH-Sustainability under 2018.