Till innehåll på sidan
Forskarnas erfarenheter från utländska lärosäten ger mycket tillbaka till KTH, enligt Sandra di Rocco, professor i matematik. (Foto: Christer Gummeson)

Forska utomlands med lön från KTH

Publicerad 2014-10-23

Det ska bli lättare för lärare och forskare att arbeta på utländska universitet med full lön från KTH. Ett nytt förslag gör det möjligt att vika ett helt år till enbart forskning.

Systemet kallas Sabbatical och är en vanlig del i karriärsystem på internationella, framstående universitet. Under en viss tid, en eller två terminer, frigörs forskaren från sin ordinarie tjänst och kan helt och hållet ägna sig åt ett forskningsprojekt.

– Det gynnar både forskaren och lärosätet. Forskaren kan ta nya steg inom sitt projekt och verkligen fördjupa sig i sina studier. Universitetet å sin sida får en ökad synlighet i omvärlden genom de internationella kontakterna, säger Sandra di Rocco, som tagit fram förslaget för fakultetsrådets räkning.

Redan i dag finns det forskare på KTH som på egen hand ordnar en Sabbatical vid utländska lärosäten. Men för många inskränker sig utlandsvistelserna oftast till konferenser eller veckolånga studiebesök.

– För de flesta är det i praktiken omöjligt att frigöra egen tid för längre perioder.  Vi vill skapa en reguljär väg för längre, sammanhållna perioder vid utländska universitet. Inte minst är det viktigt för unga, ambitiösa forskare.

Belöning för framstående forskning

Enligt förslaget ska KTH erbjuda Sabbatical till 12 forskare varje år. En forskarkommitté väljer ut de bästa projektansökningarna. Utlandsvistelsen kan variera mellan 3 och 12 månader.

– Projekten som väljs ut ska vara excellenta och innebära nydanande forskning, säger Sandra di Rocco.

På många lärosäten erbjuds finansierade utlandsvistelser flera gånger, vanligtvis vart 5:e-6:e år. Systemet blir ett sätt att uppmärksamma lovande forskare och belöna dem med regelbundna forskningsperioder vid framstående internationella institutioner, enligt Sandra di Rocco.

Är det här ett efterfrågat system bland KTH:s forskare?
– Ja, speciellt bland de som har erfarenhet från internationella lärosäten. Ur deras perspektiv kan det synas lite märkligt att det inte finns ett etablerat system för Sabbatical.

Samtidigt tror hon att det finns sociala mönster i Sverige som gör att många hittills tvekat att forska utomlands längre perioder.

– Om hela familjen ska flytta med blir det många praktiska saker att ta itu med. Jag hoppas att vårt system kan underlätta att hantera de vardagsproblem som måste lösas man kan ta det här steget, säger hon.

”Förnyelse viktigast”

Införandet av Sabbatical gynnar KTH:s ambitioner att främja mobiliteten inom fakulteten, enligt Sandra di Rocco. KTH har ganska lätt att attrahera och knyta till sig utländska gästforskare. Om fler forskare stimulerades att resa ut från KTH skulle det skapa ytterligare dynamik inom forskningen, menar hon.

– Förnyelse är den viktigaste effekten av ökad mobilitet. KTH:s forskning sprids i omvärlden och forskarna själva kommer tillbaka hit med nya idéer och nyvunnen entusiasm.

Sandra di Rocco är prefekt på institutonen för matematik. Under sin första tid på KTH ordnade hon en egen Sabbatical vid University of Minnesota under en termin. Det blev ett viktig steg i hennes karriär.

– Framför allt genom de personliga kontakter jag kunde knyta. Det öppnade upp för många av de forskningssamarbeten jag haft sedan dess och har även skapat flera möjligheter för matematikforskningen på KTH, säger hon.

Text: Christer Gummeson

Fakultetsrådets förslag om Sabbatical
KTH finansierar 12 Sabbatical varje år. Skolchefer nominerar projekt till en kommitté som leds av vicerektor Arne Johansson. Forskaren behåller sin lön från KTH under Sabbatical-perioden.
Finanseringen delas av KTH:s centrala medel (resekostnader, boende) och skolan (kostnader för att frigöra forskaren från ordinarie tjänst). Systemet beräknas kunna införas hösten 2015, de första utlandsvistelserna våren 2016.

Sabbatical i andra länder:

  • Tyskland: Forskare kan söka vart 5:e år med full lön.
  • Norge: Forskare kan söka vart 4:e år med full lön i upp till ett år.
  • Yale University och MIT, USA: Vart 6:e år, en termin med full lön eller 1 år med 50 procents lön