Till innehåll på sidan
Anders Rosén uppmanar lärare att söka medel för att utveckla kurser inom utbytesprogram med afrikanska partneruniversitet. (Foto: Håkan Lindgren)

Fokus på hållbara lösningar för Afrika

Publicerad 2018-04-09

KTH:s Global Development Hub ger chansen att samarbeta med universitet i Afrika. Målet är att ta fram hållbara lösningar på samhällsproblem. Anders Rosén, vice föreståndare för GDH, vill få fler lärare och studenter att delta.

Global Development Hub, GDH, stödjer kurser där studenter arbetar i team för att skapa tekniska system eller produktidéer samtidigt som de utvecklar sina kunskaper. Fokus ligger på samhällsutmaningar och hållbar utveckling.

– Vi vill stimulera både vidareutveckling av sådana kurser och utveckling av nya kurser, både på KTH och hos ett antal partneruniversitet i Afrika, säger Anders Rosén , vice föreståndare för GDH.

Han har nyligen kommit hem efter en resa till Botswana och Kenya. Botho University i Botswana håller på att utveckla sin första utmaningsdrivna kurs, Innovation for Sustainable Development.

– De utvecklar kursen för sina studenter men sedan kan även våra studenter åka ner och delta under en utbytestermin.

Nytta i samhället

Kurserna kan hållas antingen på något av partneruniversiteten i Afrika eller på KTH. Utmaningarna i kurserna som GDH stödjer ska vara kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. De tas fram av externa intressenter, till exempel företag eller kommuner. Studenterna arbetar i tvärdisciplinära team.

– Utmaningarna de arbetar med är lokala, men de har bäring på globala mål. Utmaningarna kan till exempel handla om vattenförsörjning, energi eller transporter.

Lärandet är första prioritet, men målet är att lösningsförslagen som studenterna tar fram ska kunna tas vidare efter kursen och göra verklig nytta i samhället.  

Detta är inte något biståndsprojekt utan ett jämbördigt samarbete, betonar Anders Rosén.

Anders Roséns intresse för Afrika går långt tillbaka i tiden.

– Vi kan stärka och lära av varandra. Studenterna får helt nya perspektiv. Lärare får kontakt med kollegor på partneruniversiteten. Det kan leda till spännande forskning och andra typer av samarbeten med länder som KTH annars har liten kontakt med.

It och hållbarhet

Under sin resa besökte Anders Rosén även Strathmore University i Kenya. I höstas var fyra studenter därifrån på utbyte på KTH. Före påsk åkte sju studenter från KTH till Faculty of IT på Strathmore.

– De ska samarbeta med kenyanska studenter i en utmaningsdriven kurs om it och hållbarhet. Uppdraget är brett, men tanken är att studenterna ska koka ner det till något hanterbart.

Professor Bernard Shibwabo började utveckla kursen efter att ha deltagit i en kurs om utmaningsdriven utbildning som GDH arrangerade 2017. Studenterna kommer att jobba med den lokala stadsdelen omkring universitetet, som ligger i anslutning till den stora kåkstaden Kibera.

I höst välkomnar GDH tio nya studenter från Strathmore och University of Dar es Salaam, ett annat av partneruniversiteten.

– Allteftersom fler utmaningsdrivna kurser utvecklas på KTH och hos partneruniversiteten kan vi ge fler studenter och lärare möjlighet att vara med i samarbetet.

Knappa resurser

Anders Rosén vill jobba mer med lärande och hållbar utveckling.

– Det är så uppenbart att vi måste ställa om och det ganska snabbt. Universiteten har en viktig roll i det.

I utvecklingsländerna har många en större ödmjukhet när det gäller ändliga resurser, menar han.

– De är tvungna att förhålla sig till knappa resurser medan vi i vår del av världen duschar i dricksvatten. Innovationer som skapats i samhällen där det finns knappare resurser kan hjälpa oss att bli mer hållbara.

Anders Roséns intresse för Afrika går långt tillbaka i tiden. När han själv var student på KTH tog han ett sabbatsår för att resa runt i Kenya, Tanzania, Egypten och Madagaskar.

– Jag var väldigt lockad av Afrika. Kenya gjorde starkast intryck på mig. Jag tänkte att jag ville komma tillbaka snart, men det tog 26 år.

Text: Ann Patmalnieks

Chans att utveckla kurser

  • Är du lärare och har en kurs som redan arbetar utmaningsdrivet? Eller skulle du vilja starta en sådan kurs? Nu finns ett erbjudande om att söka upp till 100 000 kronor från Global Development Hub för att utveckla kurser som kan vara en del i utbytesprogrammet.
  • Kraven är bland annat att kursen är öppen för studenter från olika discipliner och att det finns kapacitet att ta emot studenter från partneruniversiteten. Ansökan ska vara inne senast 30 april. kan du ansöka och läsa mer.
  • GDH är ett nav för utbildnings och samverkan, startat av KTH 2017. Det finns fem universitetspartners i Afrika. Det är Botho University, Botswana, Strathmore University, Kenya, Addis Ababa Institute of Technology, Etiopien, Rwanda University, Rwanda, University of Dar es Salaam, Tanzania.

Afrika – en kontinent av möjligheter

KTH har sedan ungefär 20 år tillbaka  haft andra samarbeten med afrikanska länder, ofta med finansiering från Sida. Till exempel har KTH-studenter tillsammans med studenter från Tanzania varit med och utvecklat en soldriven router för bredband på den tanzaniska landsbygden. Ett annat exempel är att lärare från KTH, på uppdrag av Världsbanken, har coachat studentlag Negawatt challenge, en tävling för att hitta energieffektiva affärslösningar för städer.