Till innehåll på sidan

”Flippad” pedagogik utvecklar miljökurser

Publicerad 2016-09-14

Hallå där, Pernilla Ulfvengren, lektor vid Industriell management, som fått pengar från KTH för att utveckla undervisningen inom miljö- och hållbarhet. Hur känns det?
– Helt rätt!

Pernilla Ulfvengren.

Du ska använda bidraget för att utveckla en pedagogik, ”flippad” undervisning – varför har du valt att satsa på det?
– Generellt kräver hållbarhetsaspekter ett uttalat systemtänk. Utbildning i systemtänk underlättas om fler experter ger sina olika perspektiv på ett område – traditionell undervisning är mer av typen där en expert ger sitt perspektiv.

Projektet omfattar i första hand civilingenjörsutbildningen Industriell teknik och hållbarhet – vilken nytta hoppas du på?
– Flippad pedagogik lämpar sig väl om man vill skapa kurser med olika delar från olika forskare, institutioner och skolor. Sen vill jag såklart att mina teknologer får ta del av den senaste pedagogiken som kan stötta deras lärande.

– Det är viktigt är att poängtera att flippad undervisning inte behöver betyda mindre lärarkontakt men den blir mer kvalitativ och givande för bägge parter.

Utbildningen ges i Södertälje i samarbete med det lokala näringslivet – vilken betydelse har det i sammanhanget?
– Jag tror att flippad form för lärande passar industrin. Så när vi väl har flippade kurser kring hållbarhet i industrin kan vi förhoppningsvis hitta former för våra samarbetspartners också. Teknologer kan till exempel få gå kurser på företagen i gengäld…

Berättat för: Christer Gummeson

  • Flipped classroom, det omvända klassrummet eller flippad undervisning, har stark tonvikt på användning av digitala verktyg. Läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar med kortare föreberedelseuppgifter istället för traditionell föreläsning. Sedan träffas gruppen med lärare och diskuterar och problematiserar. Därefter får studenterna uppgifter, som de då är mer föreberedda inför, vilket ökar lärandet. Modellen brukar även inkludera peer instruction, kamratundervisning, där tiden i lektionssalen ägnas åt clickersfrågor och diskussioner, och studenter lär av varandra.
  • Pernilla Ulfvengren  är en av dem som fått pengar vid senaste utlysningen av ”Miljö och hållbar utveckling på tvärs” från KTH Sustainability Office. Sökande kan få upp till 100 000 kronor till projekt på KTH som ökar de tvärvetenskapliga kopplingarna inom miljö och hållbar utveckling.