Till innehåll på sidan

Flest Erasmus Mundus-program till KTH

Publicerad 2009-08-12

KTH har blivit koordinator för fem masterprogram inom EU-samarbetet Erasmus Mundus. Dessutom har KTH fått värdskapet för ett så kallat External Cooperation Window som är ett utbytessamarbete med utomeuropeiska länder. Hittills har KTH endast medverkat som partner inom Erasmus mundus.

KTH fick flest ansökningar beviljade inom hela EU bland de universitet som sökte värdskap för masterprogram. Inom varje masterprogram samarbetar KTH med 2–3 europeiska partneruniversitet. KTH står även som värd för ett doktorandprogram – Neuroinformatics, som leds av Jeanette Hällgren Kotaleski vid CSC-skolan.

Därutöver har KTH inom ramen för Erasmus Mundus fått 4,6 miljoner euro som finansiering för att leda projektet External Cooperation Window Lot 13 – India. Programmet erbjuder stipendiemöjligheter för utbytesstudenter, mastersstudenter, doktorander och forskare/lärare, i det här fallet mellan åtta indiska universitet och tio europeiska universitet.

Totalt handlar detta projekt om 201 stipendier för 141 utbyten från Indien till de tio europeiska universiteten, och 60 utbyten från de europeiska universiteten till de åtta indiska universiteten. Projektledare är Alphonsa Lourdudoss, Internationella kansliet.

Erasmus Mundus är ett samarbets- och mobilitetsprogram inom högre utbildning som syftar till att lansera EU som ett "Centre of Excellence". Verksamheten inom programmet bedrivs i konsortier bestående av minst tre lärosäten och samordnas på KTH genom Internationella kansliet.

Hittills har KTH medverkat som partner inom sex Erasmus Mundus masterprogram inom Europa. KTH deltar sedan tidigare även som partneruniversitet för utomeuropeiska samarbeten i Jordanien, Libanon, Syrien och Brasilien. Den senaste ansökningsomgången resulterade även i en ny partnermedverkan inom masterprogram och fyra nya partnerskap inom utomeuropeiska samarbeten.


Text: Christer Gummeson

KTH:s koordinatorer inom Erasmus Mundus masterprogram:

- Erik Aurell, CSC-skolan – Systems Biology
- Michael Hanke, CSC-skolan – Computer Simulation for Science and Engineering,
- Torsten Fransson, ITM-skolan – Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems och Turbomachinery aeromechanic University Training
- Johan Montelius, ICT-skolan – Distributed Computing