Alltfler betalande studenter söker sig till KTH – en effekt av ett mer utvecklat rekryteringsarbete, enligt prorektor. (Foto: Jack Mikrut)

Flest betalstudenter på KTH

Publicerad 2016-02-01

Söktrycket från internationella studenter fortsätter att öka – över hela landet. Enligt senaste siffrorna toppar KTH statistiken med flest betalande masterstudenter.

Eva Malmström Jonsson, prorektor

– Det är naturligtvis tillfredställande. Vi har gjort en betydande satsning på att marknadsföra KTH mot potentiella studenter globalt så det känns roligt att det börjar ge effekt, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor.

När studieavgifterna infördes för några år sedan sjönk intresset kraftigt från studenter utanför Europa. Årets siffror, drygt 13500 sökande till KTH:s masterutbildningar, visar att man närmar sig nivåerna före avgifternas införande.

Fram till antagning och terminstart sker ett kraftigt bortfall – i höstas började 439 betalstudenter på KTH vilket är flest i hela landet. Visserligen har Lunds universitet fler registrerade enligt universitets- och högskolerådets statistik, men det inkluderar studentkategorier som inte redovisas i KTH:s siffror.

Enligt Eva Malmström Jonsson har satsningen på prioriterade regioner – Kina, Indien, Sydostasien och Brasilien – haft stor betydelse för framgångarna.

– Jag tror att det har varit i avgörande, både för att mer kraftfullt kunna sprida kännedom om KTH men också för att vi har tvingats att utveckla vårt arbetssätt.

Stärkta siffror för hela landet tyder på att Sverige etablerat sig som konkurrenskraftig partner på den globala scenen. Genom fortsatt effektiv marknadsföring hoppas Eva Malmström Jonsson att KTH kan attrahera ännu fler utomeuropeiska sökande.

– Vi behöver också intensifiera samarbetet med våra samarbetsuniversitet för att nå fler potentiella studenter. Ytterligare en nyckel i sammanhanget är att kunna erbjuda fler engelskspråkiga utbildningar på kandidatnivå.

Varför är det viktigt för KTH att öka antalet avgiftsskyldiga studenter?
– Det viktigaste är att de som examineras från KTH har de allra bästa förutsättningarna för ett yrkesliv på en global arbetsmarknad – vi tror att en väsentlig nyckel i detta är att kunna erbjuda en internationell utbildningsmiljö, säger Eva Malmström Jonsson, som också pekar på värdet av att höja utbildningsnivån globalt sett.

– En universitetsexamen innebär en enorm vattendelare som resulterar i en bättre livskvalitet för ungdomar från många olika delar i världen.

Text: Christer Gummeson

Avgiftsskyldiga sökande till KTH:s masterprogram:

  • 2014: 8736
  • 2015: 9895
  • 2016: 13514