Sofia Johansson
Sofia Johansson, svensk mästare i kanotslalom, läser utbildningen Byggteknik och hälsa i anpassad studietakt.

Fler studenter till KTH:s idrottscampus

Publicerad 2009-03-25

KTH drar upp tempot i satsningen på elitidrottande studenter. Fler samarbetspartner och ett utökat antal studenter är på väg in. Inom ett par år kan 200–300 studenter rymmas inom Sport Campus Sweden.

KTH:s satsning på ett idrottscampus började i mindre skala för sex år sedan. Tillsammans med KI och Haninge kommun startade då Campus Haninge en satsning för tolv studenter som ville kombinera elitidrott med studier på högskolenivå. I dag rymmer Sport Campus Sweden ett 60-tal studenter och stöds av tre högskolor och tre kommuner.

Nästa steg tas vid årsskiftet då både Handelshögskolan och Stockholms universitet förväntas tillkomma i samarbetet. Därmed finns förutsättningar för att öka antalet studenter till flera hundra på några års sikt.

– Ur KTH:s perspektiv ser vi oss gärna förknippade med elitidrott, det tillför mervärden till varumärket KTH. De flesta tycker att det är positivt med elitidrott och dessutom bidrar studenterna själva till en kvalitetshöjning i campusmiljön. De är väldigt målmedvetna i sina studier och sprider positiv stämning, säger Inge Jovik, lektor vid Skolan för teknik och hälsa och den som initierade satsningen år 2003.

För närvarande pluggar 18 av KTH:s studenter inom ramen för Sport Campus Sweden. Därmed har de fri tillgång till träningsanläggningar, idrottsmedicinskt stöd, möjlighet att söka stipendier och delta i specialutformade träningsläger. Men framför allt får de hjälp med sin studieplanering för att anpassa studierna efter deras tränings- och tävlingskalendrar.

Tentera i efterhand

För Sofia Johansson var Sport Campus Sweden det avgörande skälet till att hon började läsa på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och hälsa på KTH. Om några veckor börjar hennes tävlingssäsong i kanotslalom, där ett av målen är att försvara förra årets SM-guld.

– I normala fall är det nästan omöjligt att kombinera elitidrott och akademiska studier. Men här finns det goda möjligheter att ta igen de studier man går miste om på grund av tävlingar. När jag deltog i EM nyligen missade jag en mattetenta som jag i stället fick göra i efterhand. Jag har också haft möjlighet att byta ut kurser som inte passat in i min tävlings- och träningsperiod, säger hon

För att få alla pusselbitar på plats i en anpassad studietakt kan idrottsstudenterna också få läsa distanskurser om de inte kan delta i ordinarie undervisning, berättar Elisiv Lundberg, studievägledare på Skolan för teknik och hälsa.

– Vår ambition är att hjälpa till så mycket som möjligt med att anpassa studietakten till idrottsutövandet. Många gånger beror utfallet på den enskilde lärarens inställning och välvilja. Som studievägledare ska jag vara studenternas stöd i detta arbete, säger Elisiv Lundberg.

Späckat vardagsschema

Under våren kommer hon tillsammans med Inge Jovik att träffa studievägledare från andra delar av KTH för att bättre kunna samordna stödet gentemot de idrottande teknologerna. Eftersom dessa numera är spridda över många av KTH:s skolor är det viktigt att förankra ett gemensamt synsätt i den här frågan, menar hon.

För kanotisten Sofia Johansson innebär kombinationen studier och elitidrott ett späckat vardagsschema. I genomsnitt tränar hon 10-15 pass i veckan, oftast blir det ett pass på morgonen innan föreläsningarna börjar, och ett på eftermiddagen. I slutänden räknar hon med att hennes studietid på Byggteknik och hälsa försenas med en halv termin på grund av avbrotten för hennes kanotkarriär.

– Jag har sällan tid för ”socialt pluggande” eller att bara sitta ned och fika med mina kurskamrater. Jag försöker komprimera den sociala biten för att helt fokusera på studierna. Annars hinner jag inte med det här upplägget, konstaterar hon.

Sport Campus Sweden finansieras gemensamt av alla deltagande parter. Förutom KTH deltar Södertörns högskola, Karolinska Institutet och kommunerna Haninge, Tyresö och Huddinge. Tolv idrottsförbund är representerade, bland dem finns boxning, brottning, cykel, friidrott, kanot och simning. Även Stockholms idrottsförbund är part. Projektledare är Willy Berggren, mångårig löptränare och ordförande i Hammarby IF Friidrott.


Christer Gummeson
 

Läs mer om Sport Campus Sweden