Till innehåll på sidan
Att bygga helt nya städer anpassade efter hur folk vill bo är lösningen på bostadsbristen, enligt forskare i stadsplanering. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Fler städer åt folket!

Publicerad 2017-05-23

Hur ska Sverige få bukt med bostadsbristen? Nya städer. Det är lösningen enligt forskare vid KTH, ett förslag som får stöd på regeringsnivå.

Göran Cars, professor i stadsplanering.

Svåra situationer kräver radikala lösningar, understryker Göran Cars , professor i stadsplanering. Sverige, och särskilt storstäderna, står inför en akut bostadsbrist. Enligt Boverket behöver det årligen byggas 70 000 nya bostäder de närmaste tio åren för att fylla behoven.

Men att fortsätta förtäta städer eller bygga nya förorter är ingen framkomlig väg, enligt Göran Cars:

– Att tro att bostadsbehovet skulle kunna tillgodoses med enbart förtätning är naivt. Det skulle skapa dåliga bostadsmiljöer.

Han vill i stället se helt nya städer en bit utanför storstäderna – där infrastrukturen, exempelvis spårtrafik redan är bra eller kan byggas ut.

– Vi har inte byggt en ny stad i Sverige på hundra år, men nu är det dags. Med sådana lösningar kan vi både bygga billigare, miljövänligare och dessutom anlägga attraktiva städer på det sätt som folk verkligen vill ha dem, säger han.

Moderna värderingar

Göran Cars har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier sammanställt en rapport om lämpliga metoder för att öka bostadsbyggandet. Hans slutsats är att man måste våga prova nya lösningar och då är en storsatsning på att bygga bostäder längs våra järnvägar ett effektivt sätt.

I Stockholms närområde finns utrymme att bygga flera nya städer för i storleksordningen 100 000–150 000 invånare, menar han. Exempelvis på Uppsalaslätten i samband med den planerade utbyggnaden av tågkapaciteten mellan Stockholm och Uppsala, och längs Svelandsbanan i trakterna runt Mariefred

– Att bygga en stad helt från grunden ger unika möjligheter att forma städerna som vi vill – utifrån moderna värderingar om hållbara miljöer och våra föreställningar om hur vi vill använda staden som en social mötesplats, säger han.

Göran Cars backar upp idéerna med sitt pågående arbete med att planera ett helt nytt Kiruna för att stad och gruvverksamhet ska kunna fortsätta leva sida vid sida. I planerna ingår bland annat tusentals nya bostäder och ett nytt stadscentrum med kulturinstitutioner – alltihop som ett resultat av en förändringsprocess där Kirunas invånare fått vara med och påverka.

– För mig blir det här ett sätt att bygga smarta städer – vi använder vår kunskap om hållbart byggande och förankrar byggplanerna hos dem som ska bo i staden, kring deras behov och önskemål om vad som skapar trivsel.

Bostadsminister stödjer

Kostnaderna för att bygga nya städer i linje med Göran Cars modell är lägre jämfört med att förtäta bostadsbeståndet på dyr storstadsmark, enligt hans beräkningar. Bland annat på grund av lägre markpriser och för att investeringarna i kostsam infrastruktur redan är gjorda.

– Det finns goda möjligheter att bygga billigt och erbjuda boende till ett pris som många, inte minst yngre, efterfrågar på dagens bostadsmarknad, säger han.

Göran Cars berättar att mottagandet av hans idéer varit över förväntan. Flera kommuner och byggbolag har hört av sig och ger tummen upp, och förfrågningar har kommit in om att framträda på politikerveckan i Almedalen. Även bostadsminister Peter Eriksson (MP) har visat sitt stöd.

– Jag har diskuterat idéerna med Peter Eriksson, som uttryckt ett stort intresse. Han är inne på samma linje för att man ska kunna komma framåt med bostadsbyggandet.

Text: Christer Gummeson