Fler kvinnor söker sig till elektroteknik

Publicerad 2017-04-28

KTH är populärast bland lärosäten med tekniska utbildningar, enligt årets söksiffror. Några program sticker ut, bland annat civilingenjörsutbildningen i elektroteknik som har fler sökanden än på 15 år och en rekordhög andel kvinnor.

Gabriella Hernqvist.

Efter en tidigare nedåtgående trend har antalet sökande till elektroteknik, varav allt fler är kvinnor, stadigt ökat under senare år. Till höstterminen är andelen förstahandssökande kvinnor 20 procent, totalt 27 stycken, vilket är en fördubbling jämfört med året innan.

Siffrorna är helt unika för ett civilingenjörsprogram i elektroteknik, som traditionellt haft kraftig övervikt manliga studenter, berättar rekryteringsansvariga Gabriella Hernqvist .

– Det är fantastiskt kul. Sedan hoppas vi såklart att det här bara är början, och att vi under många år framöver kommer se fler och fler kvinnor. Vi är inte nöjda innan vi har en balans som ligger inom 40–60-procentsspannet, säger hon.

Att ledningen på Skolan för elektro- och systemteknik tagit rekryteringsfrågan på största allvar och tillsatt resurser efter det, är den viktigaste förklaringen till framgångarna, tror Gabriella Hernqvist.

– Det har gjort att vi kunnat utveckla programmet samtidigt som vi haft möjlighet att testa olika idéer för hur vi ska nå ut till målgruppen. Vi har nu landat i ett par projekt som vi vill satsa vidare på.

I arbetet för att locka fler kvinnor att söka har man försökt bredda bilden av hur en elektroingenjör kan se ut och jobba med i framtiden. Hemsidan och utbildningskatalogen har varit viktiga informationskanaler, liksom studentambassadörer och bloggare.

Utan engagerade studenter hade rekryteringsprojekten inte kunnat genomföras:

– Det känns som vi på Elektro har ett ovanligt starkt driv och engagemang bland studenter, alumner och alla andra intressenter runtikring. Det måste vi fortsätta att förvalta och nyttja på bästa sätt.  

Hur har KTH-övergripande evenemang som Öppet hus och Giants påverkat i sammanhanget tror du?
– De är livsviktiga för oss. Det ger vårt program en möjlighet att nå ut till de presumtiva studenterna på ett sätt som vi aldrig skulle mäkta med själva. Vi är helt beroende av att satsningar som Giants och Tekla lever kvar i många år framöver för att vi ska kunna fortsätta bredda vår rekrytering och på allvar närma oss de siffror som vi vill ha.  

Högt söktryck är något som alla utbildningar eftersträvar – vilka konsekvenser får det för själva utbildningen, påverkas exempelvis kvaliteten?
– Att man som student sökt ett program som fler betraktar som intressant och spännande kan bli ett kvitto på att man valt rätt och förhoppningsvis sporra till att fullfölja och avsluta studierna på KTH. Sen hoppas vi såklart också att ett högt söktryck och högre intagningspoäng, som det ofta medför, höjer kvaliteten på våra studenter vilket ger bättre förutsättningar för att klara kurserna.

Text: Christer Gummeson

Fakta: Sökande höstterminen 2017:

  • Det totala antalet sökande till KTH sjunker något, från 42 297 i fjol jämfört med 40 452 till höstterminen i år. De som valt KTH i första hand ligger i stort sett kvar på samma nivå, 7 523 jämfört med förra årets 7 675.
  • Samtidigt är det en större andel av de som sökt en teknisk utbildning som väljer KTH, sett över hela landet. Andelen, 29,6 procent, är en ökning med en halv procent – för flesta andra lärosäten med teknisk utbildning har marknadsandelen sjunkit något.
  • Bland de utbildningsprogram som har störst ökning av sökande jämfört med i fjol finns civilingenjörsutbildningarna i bioteknik, datateknik, energi och miljö samt informationsteknik, liksom högskoleingenjörsutbildningarna i datateknik och maskinteknik.
  • Andelen kvinnor som i första hand sökt till KTH ligger i stort sett kvar på samma nivåer, 33,3 procent jämfört med 33,7 i fjol.
  • De utbildningar som har högst andel förstahandssökande kvinnor – 50 procent eller mer – är arkitekturutbildningen, civilingenjörsutbildningarna i bioteknik, medicinsk teknik och teknisk kemi, högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik och kandidatprogrammet i fastighetsutveckling och fastighetsförmedling.

Se mer statistik om antal sökande per kurs och program