Till innehåll på sidan

Fiskar och grönsaker växer tillsammans

NOTIS

Publicerad 2013-08-12
Forskaren Eva-Lotta Thunqvist visar växthuset för pressen. Foto: Sabina Fabrizi.

Ett växthus som producerar både fiskar och växter i ett slutet system invigdes i början av sommaren vid Skolan för teknik och hälsa i Haninge. Syftet är att utforska metoder för att producera livsmedel lokalt, även i stadsområden.

I det 80 kvadratmeter stora, kupolformade växthuset finns för närvarande 200 fiskar av arten tilapia. Växter och fisk produceras med en metod kallad akvaponi. Det enda som tillförs är fiskfoder och regnvatten. Konceptet är en ekologisk fiskodling, vars avloppsvatten används till grönsaksodlingar och därigenom sparar vatten, arbete och tillvaratar all näring i fiskvattnet.

Växthuset, som är beläget vid Berga naturbruksgymnasium, invigdes i slutet av maj och sköts av Björn Oliviusson, doktorand vid Centrum för hälsa och byggande.

−I det här växthuset demonstrerar vi främst tekniken, själva skalan är så pass liten att det inte går att få kommersiell bäring i det. Vi kommer att räkna på vattenåtgång och energiförbrukning och hur mycket produktion vi får ut. Det gäller att få det så effektivt som möjligt. Själva vitsen är att konceptet ska öka, att folk ska bli intresserade och bygga egna växthus, säger han.

Växthuset har tillkommit i samarbete mellan KTH, Haninge kommun, Berga naturbruksgymnasium och Stockholms läns landsting. Projektet finansieras med EU-medel.

Text: Sabina Fabrizi