Till innehåll på sidan
Det viktigaste är att hitta ett debattämne som studenterna går i gång på, säger Svante Mandell, docent i fastighetsekonomi. (Foto: Marc Femenia)

Fartfylld debatt gav pedagogisk framgång

Publicerad 2014-09-02

I stället för de sedvanliga uppsatserna fick Svante Mandells studenter debattera sitt ämne. Resultatet blev en succé.

Svante Mandell har aldrig fått så positiv feedback som när han senast genomförde sin masterskurs om kontraktsteori inom fastighetsekonomi. Enligt värderingen rekommenderar 9 av 10 studenter kursen till andra – 10 av 10 tyckte att kursen ökat deras kunskaper inom ämnet.

– Det är exceptionellt bra omdömen. Men jag kan förstå det, jag har nog aldrig sett så engagerade studenter på mina lektioner tidigare, säger han.

Kursen är uppbyggd i en teori- och en tillämpningsdel. Under de sex-sju år som Svante Mandell gett kursen har utmaningen varit att förmå studenterna att tillämpa teorikunskaperna genom olika case. Tidigare har det skett i form av uppsatser.

I samarbete med Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tog han i stället fram seminarieuppgifter där studenter i grupper argumenterar för eller emot en tes. Till exempel kunde det handla om frågan om hyresgästen eller värden ska betala för uppvärmningen av en fastighet. Andra ämnen var hur fastighetens tvättstuga skulle skötas.

”Vi bara baxnade”

Inför första seminariet var de inte alls säkra på att upplägget skulle fungera. Men farhågorna kom på skam.

– De gjorde så vansinnigt bra ifrån sig. Vi bara baxnade. Det var makalöst vilken fart det blev på debatterna.

En framgångsfaktor var att studenterna tyckte uppgifterna var lustfyllda.

– Det fanns en stor portion tävlingsanda när de argumenterade. Det kändes som att de ville ”tvåla till” sina motståndare i debatten. Samtidigt som de tog uppgiften på allvar fanns det mycket humor med i bilden.

Förbättrad argumentation

Förutsättningen för att upplägget ska fungera är att studenterna tagit till sig de teoretiska kunskaperna ordentligt. Därför läggs en tentamen för teoridelen in tidigt i kursen före seminarierna.

Seminarieformen gjorde att de tog till sig ämneskunskaperna i mycket högre grad jämfört med året innan. I uppsatserna studerade de färre case och kom inte alls lika djupt i sin analys, menar Svante Mandell.

– Det lärde sig otroligt mycket mer på seminarierna. De blev ju tvungna att slipa sina argument eftersom de hela tiden mötte motstånd från de andra grupperna. Åsikterna bottnade också tydligare i de teorier som kursen baseras på.

Ytterligare en fördel med kursupplägget är det är ganska resurssnålt, enligt Svante Mandell. Tidigare år har han anlitat gästföreläsare för den tillämpande delen. Men det gav inte tillräcklig överbryggning till de teoretiska grunderna. Nu genomförde han kursen endast med stöd av Hans Lind under seminarierna.

Text: Christer Gummeson

Seminarierna hölls i kursen Contract Theory with Application to Property Management som hade ungefär 25 studenter. Sammanlagt genomfördes tre seminarier som var en var uppdelade i tre delar. Varje student deltog i olika grupper och företrädde både ja- och nejsidan inom flera ämnen. Varje ämne behandlades under en timme.