Till innehåll på sidan

Extra studiestöd samlas på ett ställe

Monica Barsch (t v), Johan Kvastad och Lena Hurtig (t h).
Studenten Johan Kvastad deltar i uppbyggnaden av KTH:s akademiska resurscentrum. Även Monica Barsch (t v), samordnare för funktionshinder, och Lena Hurtig, bibliotekarie, är med i förarbetet (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2011-05-09

En öppen, lätt tillgänglig och välkomnande plats där studenter kan få extra hjälp med sina studier. Där resurser som språkverkstad, olika former av ämnesstöd och karriärstöd finns samlade på ett ställe. Så ser visionen ut för ett akademiskt resurscenter på KTH.

Än så länge pågår bara en förstudie för KTH Academic Resource Center. Men projektledarna, Sara Nyberg och Marie Magnell från KTH Karriär, tror att behovet är stort.

– I dag är det så många studenter per lärare på varje kurs att det inte finns tid för läraren att ge extra hjälp till enskilda studenter. Ett resurscenter bygger mycket på att studenter coachar studenter, säger Sara Nyberg.

Det övergripande syftet är att hjälpa studenterna att genomföra sina studier på utsatt tid och på så sätt öka genomströmningen. Till nytta både för KTH och den enskilda studenten.

– Det är ett sätt att visa att KTH bryr sig om sina studenter, att man verkligen vill att de ska lyckas, säger Marie Magnell.

Men resurscentret ska inte bara vara till för dem som har svårt att klara av sina studier. Flera av de resurser som planeras är sådant som många kan ha nytta av. Målgruppen är i första hand studenter men centret ska också vara öppet för doktorander och lärare.

– Tanken är till exempel att här ska finnas en hel del teknisk utrustning tillgänglig. Vilket bland annat skulle ge lärarna en möjlighet att träna på ny teknik, påpekar Sara Nyberg.

Verksamheter redan i gång

En hel del av de verksamheter som är tänkt att ingå i centret är redan igång: biblioteksservice, karriärstöd, informationssökning, språkcafé och rådgivning om studieteknik. För någon månad sedan startades också en språkverkstad.

Dessutom vill man komplettera den existerande mattejouren med en matteverkstad där studenter och doktorander coachar andra studenter.

– Liknande stödverkstäder kan bli aktuellt även i andra ämnen. Vi välkomnar förslag och synpunkter på vilka resurser som ska finnas, säger Sara Nyberg.

Men poängen med att skapa ett resurscenter är också att samla de olika aktiviteterna för akademiskt stöd på ett ställe och göra dem mer kända för studenterna. Tanken är att resurscentret ska få egna lokaler i biblioteksbyggnaden men också ordna aktiviteter på KTH:s andra campus.

Dessutom ska de flesta funktioner också vara tillgängliga på nätet. I en liten enkät som projektledarna har gjort ställs bland annat frågan: Vet du var du kan söka hjälp?

– På den frågan har 90 procent av dem som svarat hittills, svarat nej. Så det handlar mycket om att visa att det här stödet finns och var det finns – bara att resurserna finns samlade på ett ställe kan göra det betydligt lättare för studenterna att hitta dem, tror Sara Nyberg.

Positiva till resurscenter

Enkätsvaren visar också att studenterna överlag är mycket positiva till tankarna på ett resurscenter. Många har också angett att de själva gärna kan tänka sig att ställa upp som coach i något ämne.

– Det vore jättetrevligt om det fanns en sådan officiell lokal att gå till. Jag skulle absolut titta in då och då bara för att se vad som hände där, säger Johan Kvastad, andraårsstudent och studienämndsordförande på Teknisk fysik.

För egen del känner han däremot inget direkt behov av ämnesstöd, åtminstone inte i matematik som annars brukar vara det som efterfrågas mest.

– På Teknisk fysik har vi ju många som är bra på matte så man kan alltid fråga någon kurskamrat om man stöter på problem. För oss skulle det nog snarare vara sådant som hur man driver projekt som vore intressant – det får vi ju inte så mycket av i basblocket, säger Johan Kvastad.

Han påpekar att det är viktigt att skapa en miljö som gör att alla känner sig välkomna på resurscentret.

– Så att det inte bara blir några få gäng som använder det. Medan resten inte får plats, eller inte vet om att det finns, eller inte tycker att det är intressant för dem.

Förstudien om resurscentret ska vara klar i juni. Om ECE-skolans ledning ger grönt ljus för förslaget kan en mjukstart ske redan i höst. Hösten 2012 ska lokalerna vara ombyggda och centret kunna komma igång fullt ut.


Text: Ursula Stigzelius

Mer information om Academic Resource Center kommer på ECE-skolans Öppet hus 10 maj