Extra allt för betalande studenter

Tina Murray och studenter från Kemi.
När uppehållstillstånden är klara vet vi hur många betalstudenter som kommer hit, säger Tina Murray, här tillsammans med utomeuropeiska studenter från Kemi. (Foto: Marc Femenia)
Publicerad 2011-02-24

Drygt 1500 utomeuropeiska studenter har betalt anmälningsavgiften. En hyfsad siffra, anser Tina Murray, chef för Internationella relationer, och prorektor Eva Malmström. Nu gäller det att hålla intresset för KTH vid liv hos studenterna. Till exempel genom att erbjuda ett attraktivt studentpaket med bostad, jobb och fri hälsovård.

– Först i sommar vet vi hur många studenter från länder utanför EU/EFTA som kommer hit i höst, säger Tina Murray, chef för Internationella relationer.

Det är utan tvekan en stor förändring. Från och med 1 juli i år inför Sverige avgifter för utomeuropiska studenter som vill studera vid universitet och högskolor. Bakgrunden är att regeringen vill att Sverige ska konkurrera med kvalitet snarare än att tillhandahålla avgiftsfri utbildning.

På KTH har läsårsavgiften satts till 245 000 kronor för arkitekturprogrammet och 145 000 kronor för övriga internationella mastersprogram. Rätt högt, enligt Tina Murray, men övriga svenska tekniska utbildningar ligger på ungefär samma nivå.

De allra flesta länder i EU har någon form av terminsavgift, konstaterar hon.

– Vi har inte hört något ”oj nu tar de terminsavgifter”. Det är nog snarare så att studenterna undrat varför vi inte har haft det förut, säger hon.

Besked efter uppehållstillstånd

Enligt siffror från VHS har drygt 5300 personer utanför EU sökt till KTH:s internationella mastersprogram i år. Av dem har totalt 1526 betalt anmälningsavgiften på 900 kronor. Deras behörighet granskas nu och runt 20 mars skickas antagningsbeskedet ut.

Första terminens studieavgift ska vara betald i god tid före 15 juni, som är sista datum för att Migrationsverket ska handlägga uppehållstillstånd.

– När den summan är erlagd och uppehållstillstånd har givits, då vet vi exakt hur många som kommer till KTH. Så nu gäller det att hålla dem som anmält sig ”varma” fram till dess med olika informationsaktiviteter, säger Tina Murray.

Prorektor Eva Malmström leder KTH:s International Advisory Group. Hon har ännu inte fått siffror från VHS på hur många avgiftsstudenter som sökt och betalat per program, men konstaterar att det gäller att följa upp och analysera utfallet.

– De masterprogram som både har få avgiftsbefriade studenter och få betalande kommer att sättas under lupp lite extra. Det är troligt att program med ett totalt lågt söktryck försvinner nästa år, säger hon.

Stipendier till prioriterade länder

De betalande studenterna kommer att erbjudas ett särskilt servicepaket.

– Vi tittar på en stor mängd saker. Bland annat bostadsgaranti i två år, hyresgaranti, hälsovård och försäkringsvillkor, säger Tina Murray.

Dessutom undersöks möjligheterna att kunna erbjuda studenterna arbete på campus. En internationell studievägledare ska rekryteras och studenterna kommer även att få tillgång till utökat personligt mentorstöd.

Regeringen har avsatt 60 miljoner kronor för stipendier till icke-europeiska studenter, vilka hanteras av lärosätena själva. KTH får i särklass mest – 5,4 miljoner per termin i fyra terminer framåt. Alla avgiftsstudenter som antas till KTH nomineras automatiskt för stipendium. Prövningen görs utifrån akademiska meriter.

– Det blir ett antal stipendier som kommer att täcka antingen hela eller delar av avgiften, säger Tina Murray.

Brasilien, Indien, Kina och Sydostasien (Thailand och Vietnam) är länder och regioner som är prioriterade för KTH. Dels för att det finns väl etablerade utbildnings- och forskningssamarbeten, dels för att länderna anses viktiga för svenska företag. Till just dessa länder finns ett visst antal stipendier garanterade, under förutsättning att de sökande visar prov på akademisk excellens.

Lågt belopp för biståndsländer

Det finns även medel avsatta för ett flertal biståndsstipendier, som täcker både terminsavgifter och levnadskostnader. Svenska Institutet har fått totalt 30 miljoner per år att dela ut. I praktiken innebär det att de kan fördela ett fåtal stipendier, öronmärkta för studenter från biståndsorganet Sidas 12 prioriterade biståndsländer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Sökande från de här länderna kan inte komma i fråga för regeringsstipendierna, vilket både Tina Murray och Eva Malmström tycker är beklagligt. Beloppet som är avsatt för biståndsstipendier är för lågt, menar de.

– På KTH har vi till exempel många studenter från Bangladesh och Tanzania i dag. Avgifterna innebär att vi i framtiden får se färre studenter från biståndsländerna totalt sett i Sverige och på KTH, säger Eva Malmström.

Tina Murray anser det förvånansvärt att ingen större nationalekonomisk analys har gjorts av vad beslutet att införa avgifter innebär för Sverige.

– En konsekvens som vi ser allvarligt på är återväxten till forskarstudier, som ofta utgörs av internationella studenter från de här mastersprogrammen. Det behövs en kontinuerlig utvärderingsprocess för att kunna justera det som inte blir rätt.

Erasmus Mundus har gett erfarenhet

Koordinering av stora externfinansierade samarbetsprogram som till exempel Erasmus Mundus har gett Internationella relationer gedigen erfarenhet som nu kommer väl till pass.

– Många frågor gäller ju för internationella studenter i stort, oavsett om de är utbytesstudenter eller betalande, säger Tina Murray.

Med studieavgifter kommer nu KTH och alla andra svenska lärosäten att konkurrera på en global utbildningsmarknad. Eva Malmström tror att det som kommer att locka studenterna till KTH handlar om excellens och närhet till industrin.

– Det kommer säkert bli några tuffa, men också spännande år. Vi behöver lära oss nya spelregler och förstå vilka parametrar som är viktigast. Och vi måste driva på utvecklingen av både utbildningen och studentservice, vilket kommer gagna alla studenter i slutändan.


Text: Susanne Rosén

Studentpaket betalande studenter:

- Bostadsgaranti två år samt maxhyra på 3 000 kronor
- En internationell studievägledare som arbetar speciellt med avgiftsstudenter
- Primärvård genom KTH:s studenthälsa
- Utökat försäkringsskydd
- Personligt mentorsstöd (international mentor)
- Jobb på campus

Läs mer om KTH:s studieavgifter på intranätet