Eva Malmström Jonsson föreslås som ny prorektor

Publicerad 2009-03-30

Nomineringskommittén med uppdrag att utse ny prorektor vid KTH har vid dagens sammanträde i universitetsstyrelsen föreslagit professor Eva Malmström Jonsson som ny prorektor för KTH.

Eva Malmström Jonsson är professor vid institutionen för fiber- och polymerteknologi på Skolan för kemivetenskap, KTH. Sedan den 1 mars 2008 är hon även vicerektor för studentrekrytering KTH. Eva har fått flera utmärkelser för sin forskning och hon har också varit med som finalist till utmärkelsen Årets Lärare på KTH.


Håkan Soold