Europeiska partners på Cluster-vecka

Nätverk samlat på KTH för gemensamma masterprogram

José Santos-Victor
José Santos-Victor, vicerektor på Instituto Superior Técnico, besökte KTH:s Cluster-seminarier för att lära sig mer om europeiskt utbildningssamarbete. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2009-09-24

Hur samarbetar man över nationsgränserna i gemensamma master- och doktorandprogram? Och hur lever man upp till kraven för att beviljas ett Erasmus Mundus-projekt? Det var huvudämnena när representanter för universiteten i det europeiska nätverket Cluster samlades till en workshop- och seminarievecka på KTH.

Workshop-veckan på KTH, 21–25 september, är ett led i informationsutbytet inom Cluster. De två första dagarna ägnas huvudsakligen åt olika workshops om de EU-finansierade Erasmus Mundus-programmen.

Deltagare från universitet som fått en ansökan beviljad diskuterar hur programmen ska implementeras. De som kommer från universitet som fått avslag eller ännu inte ansökt om eget värdskap för något Erasmus-program studerar ansökningsprocessen.

I ett sammanträdesrum på fjärde våningen i Sing Sing-huset på Lindstedtsvägen redogör Christina Murray, från KTH:s internationella kansli, för lärdomarna av arbetet med ansökningarna till Erasmus Mundus.

– Handlingarna måste vara väldigt detaljerade. Det duger inte att komma med svepande beskrivningar och försäkringar om att den eller den detaljen ska lösas, man måste precisera hur. Det måste också framgå att det är ett unikt program och vad det tillför utbildningen att det genomförs i ett samarbete mellan flera universitet, förklarar hon.

Stort intresse för KTH

När det blir dags för paus förs samtal på spanska, franska, holländska, finska, svenska, engelska och portugisiska. I den senaste Erasmus-omgången blev KTH framgångsrikast i Europa med fyra ansökningar om värdskap för masterprogram beviljade. Dessutom fick KTH värdskapet för ett utbytesprogram med utomeuropeiska länder. Så intresset för KTH:s erfarenheter är stort och workshopen har lockat deltagare från hela Europa.

José Santos-Victor är vicerektor för internationella relationer på Instituto Superior Técnico i Lissabon, ett universitet som ännu inte leder något Erasmus-program.

– Men vi är partners i tre Erasmus Mundus-program som startar i höst, två av dem koordineras av KTH. Och vi planerar att lägga in en egen ansökan till nästa Erasmus-omgång så det här är väldigt intressant för oss, berättar han.

Instituto Superior Técnico är ett av de 12 universiteten som ingår i Cluster. Syftet med nätverket är att utbyta information och underlätta för studenter, lärare och forskare att röra sig inom nätverket. En examen från ett Cluster-universitet ska till exempel vara likvärdig med motsvarande examen från ett annat.

– Ingenjörer tenderar att vara mycket skickliga inom sina yrken. Men det räcker inte. I dag måste man också kunna relatera till det omgivande samhället. Därför vill vi uppmuntra studenterna att söka sig ut, låta sig exponeras för olika kulturer, olika samhällssyn, säger José Santos-Victor.

Cluster lagom stort

Till Cluster-veckan på KTH har även en del universitet utanför nätverket bjudits in. Programmet för veckans sista tre dagar är också mer utåtriktat med seminarier och workshop om bland annat ledarskap och kommunikation inom flernationella projektgrupper. Sammanlagt deltar närmare 60 personer under hela eller delar av veckan.

Cluster har funnits och verkat aktivt sedan år 1990 vilket gör det till ett av de äldsta och mest stabila europeiska nätverken i sitt slag. KTH är ordförande för nätverket sedan 2006.

– En anledning är nog att vi lyckats hålla Cluster litet nog att vara effektivt. Det omfattar enbart tekniska universitet och bara ett från varje land med undantag för Tyskland där två universitet var med redan från starten. I gengäld är samarbetet inte koncentrerat till en fråga utan omfattar allt från utbytesprogram till lobbying, förklarar Clusters koordinator Mirko Varano, som ansvarar för workshop-veckan.


Text: Ursula Stigzelius.