Till innehåll på sidan
Ian Cotgreave, professor vid KI, menar att inrättandet av ett innovationsråd gynnar förverkligandet av Södertälje Science Park. (Foto: Håkan Lindgren)

Ett steg närmare Södertälje Science Park

Publicerad 2014-11-18

De stora satsningarna i Södertälje som initierades på regeringsnivå börjar ta form. Under en halvdag startades en dialog med Södertälje Science Park som mål.

I början av november samlades hundratalet representanter från företag, forskningsinstitut, akademier och offentlighet för att tillsammans ta de första stegen mot en ny science park i Södertälje.

– Detta är en viktig satsning för att vi ska kunna klara av rekryteringen av studenter och personal i framtiden. En science park kan innebära det lyft som behövs för att Södertälje ska bli en mer lockande plats än idag, säger Kristina Palm, prefekt vid ITM-skolan.

Företag, institutioner och offentlighet diskuterade Södertälje Science Park.

KTH flyttar till nya lokaler i Snäckviken sommaren 2017, men innan dess kommer ITM-skolan att starta en ny kandidatutbildning inom hållbar industri hösten 2016. Det är dock viktigt att komma igång med studentrekryteringen så snart som möjligt, menar Kristina Palm.

Öka attraktiviteten

– Idag har vi redan samarbeten med AstraZeneca och Scania, men vi behöver ta ett större helhetsgrepp för att öka områdets attraktivitet och skapa en campusmiljö där vi kan samverka.

Halvdagen rymde åtta olika spår där deltagarna delades in i grupper för att diskutera allt från kommunikationsfrågor till stadsbyggnad och hållbar produktion. I den senare deltog bland andra Kjell Nerman från Scania Dynamate.

– Scanias fokus finns på KTH-satsningen, men detta är ett bra sätt att vidga perspektivet för att hitta fram till rätt åtgärder. Jag gillar workshop-formen då du får tillfälle att möta nya människor och skapa fler kontakter inför framtiden, säger Kjell Nerman.

”Här finns allt du behöver”

Gruppledare var Linda Wibom från AstraZeneca, och Bengt Savén, Saab Aeronautics, som inledde med en rad exempel på hur arbetssättet Lean kan leda till en mer hållbar produktion. Under de följande tre timmarna mejslade deltagarna fram ett antal punkter som blir viktiga för framtidens Södertälje Science Park.

– Här i rummet har du faktiskt allt du behöver för att lyckas. Kan vi fortsätta att inkludera dagens representanter så kommer vi också att nå framgång. Ett sätt att göra detta är att inrätta ett innovationsråd där alla aktörer ges en plats att påverka och praktiskt samverka, säger Ian Cotgreave, professor vid KI och ansvarig för strategisk vetenskaplig utveckling vid Swetox.

Satsningen på Södertälje Science Park är ett resultat av ett samarbete mellan KTH, Scania, Astra Zeneca, Södertälje kommun med flera, berättar projektledaren Eva Helén, Södertälje kommun.

– Dagens diskussioner är en del av den pågående förstudien som ska bli klar till våren inför en ansökan om ytterligare utvecklingsmedel inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, säger Eva Helén.

Text: Magnus Pahlén Trogen