Till innehåll på sidan
Fredrik Andersson och Elin Malmgren har tagit fram ett källsorteringssystem för kårhuset. (Foto: Christer Gummeson)

Ett lyft för kårens avfallssortering

Publicerad 2015-09-08

Två blivande miljöingenjörer har moderniserat kårhusets sophantering. Numer sorteras allt avfall som studenterna lämnar efter sig.

Tidigare har det mesta avfallet – i genomsnitt över 20 stora soptunnor i veckan – gått direkt till förbränning. Men nu kan i stort sett alla sopor som kårhuset producerar sorteras 25 sopkärl placerade runt om i Nymbles lokaler.  

Plast, pappersförpackningar och brännbart avfall sorteras var för sig. Fyra andra kärl tar hand om farligt avfall, batterier, metall och elektronik.

– Nu är det möjligt för studenterna att välja källsortering. Sedan är det bara att hoppas att det kommer att ske också, säger Fredrik Andersson som pluggar till energi- och miljöingenjör.

I sitt kandidatarbete tog han tillsammans med kursaren Elin Malmgren fram ett komplett system för avfallssortering anpassat för kårhuset. På uppdrag av kårstyrelsen har de under våren och sommaren implementerat systemet – skrivit avtal, fixat leverantörer och tagit fram lämpliga sopkärl.

Även restaurangerna har uppdaterat sitt miljöarbete – allt matavfall tas om hand och omvandlas till biogas eller annat biobränsle i samarbete med Stockholm stad.

Förutom de direkta miljövinsterna hoppas Elin Malmgren och Fredrik Andersson att källsorteringen kan bidra till diskussioner om hållbar utveckling och en ökad miljömedvetenhet bland studenterna.

– Campus vimlar ju av blivande ingenjörer så det kommer säkert komma nya förslag om hur sophanteringen kan bli ännu bättre, säger Fredrik Andersson.

Både restaurangen, caféet och bokhandeln har sedan tidigare haft egna sorteringssystem. Borde inte all annan verksamhet också redan ha infört avfallssortering?
– Jo, det kan man tycka, men ett komplett sorteringssystem är ett ganska stort projekt som kräver tid och god planering, säger Elin Malmgren.

Hon hänvisar till kårens begränsade resurser. Studentkårens arbete blir det som folk är intresserade av att driva, säger hon. Allt arbete är ideellt, samt det faktum att styrelsen och de kåraktiva byts ut varje år gör det svårt att driva långsiktigt arbete.

Till skillnad från många andra kårer driver THS sina lokaler helt på egen hand, och allt förändringsarbete beror på kårens egna initiativ.

Vad säger du till de som tycker att det här borde ha gjorts för länge sedan?
– Jag kan hålla med dem. Själv tycker jag så om väldigt mycket, exempelvis utvecklade inte kåren sitt jämställdhetsarbete förrän ett par år sedan. Men nu har vi alla fall sjösatt avfallssorteringen, och det känns mycket bra.

Text: Christer Gummeson

Hur ser källsorteringen ut på din avdelning? Hör av dig till Campi, campiredaktionen@kth.se eller berätta i kommentarsfältet nedan.