Till innehåll på sidan
Sven Ove Hansson
Jämställdhet och hållbar utveckling betonas starkare i KTHs nya etiska policy, säger filosofiprofessor Sven Ove Hansson.

Etisk policy täcker KTHs verksamhet

Publicerad 2009-01-07

Den nya etiska policyn för KTH täcker in både forskning, undervisning och administration. Och den sträcker sig över gränserna – kraven på jämställdhet och icke-diskriminering ska gälla även i internationell samverkan, betonar Sven Ove Hansson, professor på avdelningen för filosofi.

- Det kan betyda att vi inte samverkar eller har utbyte med ett universitet där kvinnor diskrimineras och inte har tillgång till högre utbildning. I stället gör vi våra insatser där sådant inte förekommer. Jag vet att sådana ställningstaganden har förekommit, säger Sven Ove Hansson.

Han har varit sammankallande i den arbetsgrupp som tagit fram den nya policyn.

- Med en ny fakultetsnämnd är det ganska rimligt att vi tittar närmare på den etiska policyn. Den är ett arbetsdokument som ständigt ska förnyas, säger han.

Bland grundvärdena har jämställdhet och hållbar utveckling starkare betonats jämfört med tidigare. En ny fråga som tydligt markerats är missbruk av datorutrustning för obehöriga ändamål.

- Vår etiska policy ställer också krav på administrationen, förutom undervisningen och forskningen. Alla som verkar på KTH måste ha gemensamma grunder och ramar.

Kraven har skärpts på lärarna, genom att en skrivning om att utbildningen ska vara pedagogiskt framstående och förnyande, har införts. Kraven på de studerande ökar också, då det betonas än mer att utbildningen ställer krav på de studerandes självständighet och initiativförmåga.

- Varken i utbildningen eller i samhället får man saker och ting serverade, säger Sven Ove Hansson.

Vetenskapliga artiklar

En annan tydligare skrivning handlar om att medförfattarskap till vetenskapliga artiklar ska grundas på vetenskapliga bidrag till artikeln, och inte på till exempel chefskap eller att man dragit in forskningsmedel.

- Det har förekommit diskussioner och det har behövts en skärpning i skrivningen.

KTHs nya policy täcker in fler områden än andra universitets, enligt Sven Ove Hansson. Implementeringen ska ske på olika sätt och kräver engagemang från många håll. Policyn får även betydelse vid till exempel avtalsskrivningar. Organisatoriskt är det fakultetsnämnden som ansvarar för de etiska frågorna.

Lennart Johansson handlägger sedan många år internationella frågor och samarbetar med en rad länder för KTHs räkning. Hur ser han på policyns skrivningar om jämställdhet och icke-diskriminering i internationell samverkan?

- Vi försöker vara så öppna som möjligt, men när det gäller jämställdhet befinner sig många länder på samma ställe som vi var för hundra år sedan.

Kvinnor för sig

I exempelvis Förenade arabemiraten får kvinnor visserligen studera, och det är även fler kvinnor än män som utbildar sig där. Men kvinnorna utbildas för sig och männen för sig. När kvinnorna studerat klart blir de bortgifta och de flesta måste sedan hålla till i hemmet. I regel får de inte arbeta, med undantag för kvinnliga läkare eftersom de tar hand om kvinnliga patienter.

- Frågan om samarbete diskuteras men vi har inte haft något projekt i de länderna, säger Lennart Johansson.

Etnisk diskriminering har han stött på i länder som Bosnien, Serbien och Kroatien, men också inom Gulfstaterna. Samarbete med de länderna borde alltså vara tveksamt enligt den etiska policyn.

- Det är svårt som svensk att föreskriva hur saker och ting ska vara. Vi måste anpassa oss till deras traditioner, tycker ändå Lennart Johansson.

Han understryker att han hela tiden försöker marknadsföra svenska värden och attityder, och även om det tidigare inte funnits en policy har det funnits en värdegrund att arbeta efter.


Text: Eva Ekelöf