Till innehåll på sidan

Emma studerar plasters hälsopåverkan

Emma Strömberg
Emma Strömberg undersöker om åldrande plast släpper ifrån sig nanopartiklar. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2010-05-24

När moderna plastmaterial åldras finns risken att nanopartiklar frigörs. Partiklarna kan komma in i oss människor genom våra andningsorgan. Vad exakt händer när materialen bryts ner? Det ska Emma Strömberg, som forskar om polymerteknologi, ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Nanopartiklars påverkan på levande organismer blir ett allt hetare forskningsområde. Nyligen fick forskaren Emma Strömberg stipendium från Carl XVI Gustafs 50-årsfond för att studera om hur plastmaterial släpper ifrån sig nanopartiklar och hur dessa i sådana fall påverkar miljön.

Nya moderna nanokompositplastmaterial som både är starka och lätta får sina egenskaper genom tillsats av nanopartiklar. Plasterna finns i produkter som exempelvis elektronikutrustning, sportutrustning och färgprodukter. Under senare år har misstankarna stärkts om att nanopartiklarna frigörs i takt med att plasten bryts ned.

Studier som gjorts tyder på att frisläppta nanopartiklar kan tränga in i våra celler genom andningsorganen. Därmed ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, enligt internationella studier.

– Från pågående internationell forskning vet man att partiklarna kan ta sig in genom cellens membran och påverka cellernas funktioner, säger Emma Strömberg, forskare vid KTH:s avdelning för polymera material.

Det är storleken på partiklarna och hur de är strukturerade som är avgörande för om de har negativa konsekvenser för levande organismer.

– Ju mindre partiklarna är desto större är risken att de kan tränga in i våra celler och orsaka förändringar, säger Emma Strömberg.

Stipendiet på 75 0000 kronor går direkt in i Emma Strömbergs pågående forskning. Härnäst ska hon besöka L Reijnders, professor vid University of Amsterdam, som forskar om nanopartiklars miljöpåverkan. Pengarna ska även användas för att bygga en provkammare till forskningsgruppen på KTH för att möjliggöra studier om huruvida nanopartiklar frisläpps under plasters nedbrytning och eventuell förbränning.

– Det är viktigt när man framställer nya material att se vad som händer med dem i slutändan. Många forskare inom mitt ämnesområde framställer olika typer av nanokompositer. Jag är intresserad av se vad som händer när materialet bryts ned. På så sätt får vi en total överblick av hela processen – från vaggan till graven.


Text: Christer Gummeson