Emma räknar på trängselskatten

Publicerad 2009-02-11

Ny på jobbet: Emma Frejinger, forskare på KTHs centrum för transportstudier, studerar hur våra resvanor påverkas av trängselskatten.

Emma Frejinger


Vad gjorde du innan du kom hit?

– Jag har kommit tillbaka till Sverige efter sju år i Schweiz vid Tekniska högskolan i Lausanne. Tanken från början var att stanna där under några år som utbytesstudent.
– Men eftersom jag trivs så bra med franska språket och hade bra kontakter med lärarna, stannade jag kvar och disputerade där inom tillämpad matematik.


Vad lockade dig till KTH?

– Det började med att jag träffade en av professorerna härifrån, Staffan Algers, på en konferens i Schweiz. Jag fick kontakt med centrum för transportstudier, som har en intressant forskning och väldigt bra finansiering. Bland annat gäller det forskningen om trängselskatten som också innebär att jag kan bygga vidare på min egen tidigare forskning.


På vilket sätt är den intressant?

– Den är ovanlig och en av få i sitt slag i hela världen. Det finns så många aspekter att titta på i den frågan. Det handlar om folks långsiktiga beslut och hur trängselskatten kan påverka deras beteende. Att det finns data om resvanorna både före och efter skattens införande är intressant – annars är ofta problemet i sådana här frågor att det inte finns tillräckligt med data för att göra jämförelser.


Hur ser din forskning ut på KTH?

– Jag fortsätter att forska om val av vägrutt vid resande. Vi använder oss av olika matematiska modeller och samlar till exempel genom gps-läsare in data över bilisters beteende. Modellerna visar sannolikheten att vissa resenärer väljer vissa rutter. Utifrån data om hur folk faktiskt reser har vi som mål att kunna förutse hur de skulle resa om förutsättningarna förändras.


Transport fick gott betyg i RAE och är av KTHs fem prioriterade områden - hur märks det på avdelningen?

– De som jobbar här är väldigt glada över den position som forskningsområdet har fått. Det blir en bekräftelse på att det man gör är bra. Forskningsgruppen har aldrig varit så stor som nu, och genom centret har det tillkommit mer finansiering. Det är ett uppsving här och mycket bra stämning. Som ny märkte jag detta direkt, och det var också en viktig anledning till att jag sökte mig hit.


Text: Christer Gummeson

Fotnot: KTH genomförde under 2008 en internationell utvärdering, RAE (International Research Assessment Exercise), av all sin forskning, I utvecklingsplanen för år 2009–2012 lyfter KTH fram fem forskningsområden baserat på resultaten från RAE. Bland dessa finns transportforskning.