Efterlängtad utveckling för studenter

Publicerad 2009-09-14

En helt självklar och nödvändig utveckling, anser studenten Linus Ericsson om satsningen på att skapa ett virtuellt campus.
– Att inte göra det vore inte seriöst av ett modernt tekniskt universitet.

Linus Ericsson
Linus Ericsson

Linus Ericsson, studentrepresentant i arbetsgruppen för Virtuellt Campus tycker att det är hög tid att KTH nu försöker samla sina webbfunktioner under en gemensam portal.

– Det är väldigt, väldigt bra. Som det nu är tar det en enorm tid för folk att administrera sig runt i systemet. Och det finns data på så många olika ställen att det är stor risk att man missar någon information.

KTH:s webb skulle också kunna erbjuda så mycket mer än i dag, menar Linus Ericsson. Han hoppas till exempel på att allt kursmaterial ska kunna samlas på ett ställe och att det ska bli lättare att hitta dokumentation av genomförda projekt för att kunna bygga vidare på det som tidigare studenter har gjort.

– I dag får man leta via kurshemsidorna och det är klart att det finns lite länkar men det är inte särskilt systematiskt.

Professionell diskussion

Själv använder Linus Ericsson, som läser Teknisk fysik på fjärde året, sin bärbara dator ”nästan hela tiden”. Och han betonar att det är viktigt att studenterna får möjlighet att delta i utvecklandet av ett Virtuellt Campus.

– Jag hoppas verkligen att man tar tillfället i akt att föra en professionell diskussion med både studenter och andra användare på KTH.

Johannes Lundberg, som läser Teknisk fysik på tredje året, har följt en av KTH:s webbkurser, en sommarkurs i finansiell matematik.

– Det mesta fungerade jättebra. Men det tog lång tid att få svar i forumet från någon mentor. Kanske hade det att göra med att det var semestertider men när man erbjuder en sommarkurs borde man också ha sett till att det fanns någon som kunde svara.

Enhetligt system

Johannes Lundberg använder sig ofta av virtuella hjälpmedel, även när det inte är en webbkurs han läser. Finns det föreläsningsanteckningar utlagda läser han dem och vill han repetera något brukar han leta upp videofilmade föreläsningar på nätet. Vissa amerikanska universitet lägger ut många föreläsningar på sina hemsidor och via iTunes går det också att hitta material från flera universitet samlat och kategoriserat.

– Fördelen är ju att man kan gå igenom en föreläsning så många gånger man behöver. Nackdelen är att det kan vara svårt att hitta någon att fråga om man behöver hjälp. Men jag skulle gärna se att KTH la ut fler föreläsningar.

Allra bäst tycker Johannes Lundberg att det vore med ett enhetligt system som erbjöd kurser med föreläsningsanteckningar på nätet, videofilmade föreläsningar och ett diskussionsforum kopplat till varje kurs.

– Dessutom borde alla kurser sträva mot ett gemensamt gränssnitt oavsett om det är en webbkurs eller vanlig kurs. Nu har avdelningarna olika gränssnitt och det gör det ibland svårt att hitta kurshemsidor.


Text: Ursula Stigzelius