Till innehåll på sidan

ECE-skolans verksamhet delas upp

Publicerad 2017-10-02

Sista december upphör Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) som egen skola. I stället flyttas olika delar av verksamheten till Skolan för industriell teknik och management respektive universitetsförvaltningen.

– Arbete med lärande och pedagogik är givetvis otroligt viktigt på ett lärosäte som KTH. Men för att arbetet ska utvecklas vidare behöver verksamheten ingå i en större miljö som bedriver forskning och utbildning. Då kan KTH bli ledande inom teknikvetenskapligt lärande vilket den tidigare skolan lagt en utmärkt grund för, säger Sigbritt Karlsson, med anledning av beslutet.

En arbetsgrupp ska, enligt rektors beslut, titta närmare på detaljer och villkor för omlokaliseringen. Gruppens arbete ska redovisas 1 december.

Rektors beslut bygger på den rapport som presenterades 15 september med förslag på framtida organisation för Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande. I rapporten föreslogs bland annat att KTH Bibliotek blir en avdelning inom universitetsförvaltningen liksom KTH medieproduktion, Vetenskapens hus integreras med KTH Näringslivssamverkan och ett Academic Development Office inrättas som länk mellan ledningsorgan och verkställande miljöer.

Text: Jill Klackenberg