Till innehåll på sidan
Stefan Östlund
Stefan Östlund tror att KTH Social kan förbättra kommunikationen med studenterna. (Foto: Christer Gummeson)

”E-posten fungerar allt sämre”

Publicerad 2010-09-27

En social plattform har slagit upp portarna på KTH:s webb. Under hösten testar ett 20-tal lärare KTH Social inom sina kurser. Stefan Östlund, skolchef på EES-skolan, tror att KTH:s sociala webb kan bli en framgång för den som vill ha en bättre dialog med sina studenter.

– Det känns väldigt rättframt och tydligt. Till skillnad från andra system har det en kort startsträcka. Det är lätt att använda även för den som inte är van vid sociala medier. Jag hoppas och tror att KTH Social kan förbättra och effektivisera kommunikationen med mina studenter, säger han.

När Stefan Östlund ska informera sina studenter om något utanför föreläsningarna har det hittills skett via mejl. Men att kommunicera med e-posten fungerar allt sämre, tycker han:

– Studenterna läser inte sina mejl så flitigt. Ibland kan det ta en vecka innan jag får svar på de jag skickat. De verkar inte kommunicera längre på det sättet, helt enkelt. I stället är de vana vid att umgås på Facebook och andra sociala forum och därför tror jag att det här kan vara ett bra verktyg.

Men även om systemet delvis har samma uppbyggnad som de etablerade sociala medierna på nätet är inte tanken att KTH Social ska vara ett slags internt Facebook på KTH. Det behovet verkar inte finnas, menar Frida Norre. Hon är ansvarig för användarkrav i Virtuellt Campus-projektet som tagit fram systemet.

– Likheten finns ju i att man på KTH Social kan kommentera och göra inlägg. Men här är poängen inte i första hand att vara privat och skaffa nya vänner. Vitsen med KTH:s sociala webb är att skapa förutsättningar för en bättre dialog inom kurserna mellan studenter och lärare, säger hon.

Möjlighet att interagera

Hon ser KTH Social som den första stora möjligheten att kunna interagera via KTH:s webbplats, som hittills mest fungerat som en kanal för lärare och annan KTH-personal att lämna information.

– Nu finns chansen att hierarkierna mellan lärare och studenter planar ut – studenterna kan gå in och kommentera, ställa frågor och bidra med eget material. Och det kan de göra både före och under kursens gång, säger hon.

Stefan Östlund är en av de 20-tal KTH-lärare som testar KTH Social under hösten. Tillsammans med en kollega ska han använda plattformen inom kursen Eleffektsystem. Alla studenter som läser kursen är automatiskt registrerade i forumet. Det gör att man snabbt kan nå ut med viktig informationen till just de som är berörda, konstaterar han.

– Säg att jag ska informera om några ändringar inom en pågående kurs, till exempel att en kontrollskrivning nästa vecka kommer att handla om moment A, men däremot inte B, som man tidigare har meddelat. Då kan detta vara ett effektivt sätt att få ut informationen.

Han välkomnar möjligheten till snabb feedback.

– När jag ser att studenter ställer frågor kring den information jag lämnat inser man ju att budskapet inte nått fram. Jag får en återkoppling på en gång och kan snabbt rätta till det som blivit missförstått.

Han tror till och med att forumet kan få positiva effekter för lärandet:

– Det är möjligt att det kan bli så. Om en student inte förstått delar av kursen och jag besvarar hans eller hennes frågor om kursinnehållet, kan ju alla studenter ta del av det. Och det kan leda till att hela gruppens förståelse ökar. Svårt att säga om det blir så i praktiken, men systemet ger förutsättningarna för det.

Kort startsträcka

Stefan Östlund tror att många lärare kommer uppskatta att KTH Social är mycket mindre tungrott än andra liknande system på KTH.

– För dem som ofta använder Bilda eller är vana vid att snickra hemsidor i Polopoly fungerar de systemen säkert bra. Men för mig och många andra medför det en lång startsträcka varje gång. Det nya forumet är kanske inte lika komplett ännu, men desto lättare att förstå och använda, säger han.

När KTH Social lanseras på bred front 10 januari nästa år är det just som en social plattform, betonar Frida Norre. Främst är det tänkt att användas som sociala kurswebbar, där användarna kan lägga ut information, studiematerial, göra inlägg, kommentera och svara på frågor. På sikt ska systemet integreras med andra digitala plattformar på KTH.

– Vid lanseringen kommer alla kurser vara tillgängliga i systemet. Och även om inte läraren i kursen publicerar något material kan studenterna använda det på det sätt som passar dem. Det är också fritt fram att bilda sociala grupper utanför kurserna. I nuläget har till exempel studentprojektet KTH Racing bildat en grupp, säger hon.

En av de stora fördelarna för studenterna är att verktygsmenyn från KTH Social hela tiden kommer att hänga med på skärmen när man loggat in som användare på KTH:s hemsida. Därmed kan de på ett smidigt sätt ta del av informationen på alla de kurser de för närvarande är registrerade på. Det blir snabbt, enkelt, tillgängligt och ger en bra överblick, konstaterar Frida Norre.

– I dag krävs det 5-6 klick när studenterna vill komma åt en kurshemsida från KTH:s startsida. Med KTH Social behövs det bara ett klick, och då får man alla kurser samlade. Det är bra service för framtidens studenter, tycker jag.

Här är KTH:s sociala webb


Text: Christer Gummeson