Till innehåll på sidan

DTU överlevde studieavgifterna

Dansk strategi gav nya utländska studenter

Publicerad 2009-02-11

När Danmark införde avgifter för studerande från länder utanför EU sjönk antalet utländska studenter vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) dramatiskt. Nu två år senare har DTU tack vare målmedveten rekrytering lika många utomeuropeiska studenter som före avgifterna – men från andra och färre länder. Hela kontinenter har fallit bort.

Den svenska regeringen har aviserat att man vill införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter vid svenska universitet. Ännu har inget konkret politiskt förslag lagts fram, men de svenska högskolorna har redan börjat förbereda sig på förändringen.

Nyligen kom Elizabeth Tromer från danska DTU till KTH för att berätta om DTU:s erfarenheter av införandet av sådana studieavgifter.

I Danmark infördes avgifterna i augusti 2006. Det skedde efter en mycket kort förberedelsetid, poängterade Elizabeth Tromer, som är chef för internationella kansliet vid DTU.

Avgifterna skulle motsvara de verkliga kostnaderna för studierna och kom att variera kraftigt för olika utbildningar, från 45 000 danska kronor för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap upp till 110 000 för en blivande ingenjör.

Kraftig nedgång

Följden blev en kraftig nedgång för antalet utomeuropeiska studenter vid DTU. Men än mer påtaglig än den totala nedgången var vilka länders studenter det var som föll bort.

– Efter införandet av avgifter kommer inga studenter från Indien, Pakistan och Bangladesh, inte en enda student från hela Afrika och Kina är det enda asiatiska land som är representerat, berättade Elizabeth Tromer.

För att möta den nya situationen utformade internationella kansliet en strategi för att aktivt rekrytera utomeuropeiska studenter. Siktet ställdes in på några noggrant utvalda länder och högkvalitativa universitet.

– När det gäller studenterna bestämde vi oss för att inte i första hand satsa på välbärgade studenter utan på begåvade studenter. Men … de måste också vara välbärgade. Att ta in ansökningar från studenter som bara kan börja om de får ett stipendium vore meningslöst, sade Elizabeth Tromer.

Fåtal stipendier

Det finns nämligen inte särskilt många stipendier att tillgå för utomeuropeiska studenter i Danmark. Totalt 278 statliga stipendier delades ut under 2008 varav 16 gick till DTU-studerande.

Elizabeth Tromers råd till sina svenska kollegor är att så tidigt som möjligt lägga upp en strategi för hur man ska agera om eller när Sverige inför studieavgifter. Tack vare DTU:s strategi med riktad rekrytering är universitetet nu tillbaka på spåret.

Hösten 2008 kunde DTU räkna in lika många utomeuropeiska studenter som innan avgifterna infördes. Dessutom har kvaliteten på studenterna höjts, förklarade Elizabeth Tromer.

– Och det gäller inte bara de betalande studenterna. Tack vare fokuseringen på kvalitet har nivån höjts överlag.


Text: Ursula Stigzelius

Fotnot: På KTH skulle ett införande av studieavgifter i första hand beröra masterstudenterna. Av 1300 masterstuderande kommer ungefär 80 procent från länder utanför EU. Bland de 1100 utbytesstudenterna är antalet utomeuropeiska studenter betydligt färre, bara 20 procent kommer från länder utanför EU.