Tobias Oechtering håller i en kurs om hur unga forskare kan nå ut med sin forskning. (Foto: Håkan Lindgren)

Doktorander tränas i att påverka

Publicerad 2017-11-10

KTH vill att forskningen ska påverka samhället. Ett tankesätt som forskarstudenterna behöver komma in i, säger Tobias Oechtering, impact-ansvarig på Skolan för elektro- och systemteknik som ger kursen ”From research to impact”.

Femton doktorander har fått plats på kursen, fler var intresserade. Tanken är att det ska vara en liten grupp där det finns utrymme att arbeta med hur den egna forskningen kan påverka. Den här eftermiddagen får de lyssna till föreläsningar och hålla egna framställningar.

Tobias Oechtering ansvarar för kursen tillsammans med Wouter van der Wijngaart. Han beskriver varför det är viktigt att nå ut.

– I framtiden kommer den som ska göra en akademisk karriär behöva visa att forskningen skapar impact i samhället, undervisningen eller i annan forskning. Du behöver en vision om vad det du gör kan leda till, säger Tobias Oechtering.

När forskningen ska spridas gäller det att hitta användaren som kan ta täten, ”the lead user”.

– Det ska vara någon som ser hur forskningen kan hjälpa samhället att utvecklas, som för forskningen till nästa nivå. Det idealiska är att ha någon som är involverad i projektet tidigt, råder Tobias Oechtering.

Forskningens användbarhet

Tidigare under kurstillfället har Gustav Notander från KTH Innovation talat om hur doktoranderna kan göra en värdering av den egna forskningens användbarhet. På så sätt kan de identifiera sina ”lead-users”.

Forskarstudenten Marie Maros och gästföreläsaren Gustav Notander.

Janosch Hauser , mikro- och nanosystem, går kursen om impact under sitt första år som doktorand.

– Det är bra att känna till det här från början. Kursen ger en bra överblick av möjligheterna.

Babtiste Cavarec , teknisk informationsvetenskap, säger att forskarstudenterna inte är vana att tänka i de här banorna.

– Vi behöver träna på att skapa impact, hur vi ska göra vår forskning publik och nå ut bland alla dem som publicerar artiklar.

Träna är just vad de kommer att få göra under kursen. De ska skapa en egen webbsida för att presentera sin forskning. De ska göra en valfri aktivitet på sociala medier, till exempel twittra eller lägga upp något om forskningen på Wikipedia.

Utåtriktade aktiviteter

Det ingår också att göra en plan för utåtriktade aktiviteter, som efter kursen kan användas i praktiken. De får feedback på sitt arbete av både de ansvariga lärarna, inbjudna föreläsare och de andra studenterna. Föreläsarna kommer från KTH Innovation och kommunikationsavdelningarna på KTH och EE-skolan.

Tobias Oechtering betonar vikten av kommunikation.

– Publicera dina resultat, inte bara för närmaste kollegorna. Sök upp ett företag där du kan göra praktik. Berätta vad du jobbar med och be dem att förklara sina problem.

Marie Maros  ska doktorera inom teknisk informationsvetenskap. Hon hoppas att kursen ska bidra till att det blir lättare att nå ut.

– Min forskning, tillämpad matematik, är kraftigt teoretisk. Jag vill veta hur jag ska kunna förklara det jag gör och vad som är viktigt med det.

Mikel Armendariz Perez Mikel, doktorand inom elkraftteknik.

Mikel Armendariz Perez , elkraftteknik, har redan många kontakter utanför KTH. Han samarbetar med Vattenfall och har varit gästforskare vid Berkeley-laboratoriet.

Samarbetet med företag är mycket motiverande eftersom det kan leda till praktiska förbättringar för forskningsprojektet, säger han.

– Industrin kan ge dig verkliga data som du många gånger bara kan få den vägen. Samarbetet gör också att man övar sig på att presentera och försvara sina idéer inför andra, både experter och icke-experter. Man får dessutom ett professionellt nätverk.

Kursen skapar impact

Samarbetet ger vinster även för partnern.

– Företaget får en kvalificerad person som kan utföra uppgifter och som är uppdaterad på den senaste vetenskapliga utvecklingen, säger Mikel Armendariz Perez.

Eftermiddagen avslutas med att några av doktoranderna delar med sig av litteratur som de har läst. Det handlar om att gå från forskning till impact, att göra en så kallad elevator-pitch och en innovationsplan – olika sätt att i framtiden sprida den egna forskningen.

Men faktum är att deltagarna även under kursen skapar impact, påpekar Tobias Oechtering.

– De berättar för varandra om sin forskning. Kommunikatörerna som gästföreläser kommer också att kunna plocka upp pågående forskning.

 Text: Ann Patmalnieks

  • Impact står för att skapa nytta i samhället. KTH vill medvetet påverka samhällsutvecklingen och öka samverkan med företag, organisationer, offentliga aktörer och andra lärosäten. Tobias Oechtering är en av tio särskilt impact-ansvariga på KTH:s skolor.
  • Kursen ”From research to impact” ges under hösten av kursansvarige Tobias Oechtering  tillsammans med Wouter van der Wijngaart . Gästföreläsare är Gustav Notander , KTH Innovation, och Annika Engström , kommunikationsavdelningen. Även flera alumner från Skolan för elektro- och systemteknik medverkar som lärare.